Sobota 01 únor 2020
Exkluzivně: Výbušné materiály z archivů Ministerstva vnitra z počátku roku 1990 odhalují šokující nové informace   
Pridal tk Sobota 01 únor 2020 - 05:49:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Exkluzivně: Výbušné materiály z archivů Ministerstva vnitra z počátku roku 1990 odhalují šokující nové informace, že nejvýbušnější spisy StB o novém prezidentu Václavu Havlovi a o nově dosazených politicích do vysokých funkcí po převratu budou zaletovány do plechových sudů a zakopány na bezpečném místě! Dokument obsahuje rozkaz ministra k hlášení pokusů o lustraci těchto zapečetěných osob! Další uniklý dokument potvrzuje, že průvod studentů 17. listopadu přes Národní třídu přímo naplánovalo vedení SSM, o žádnou spontánní změnu trasy průvodu za svobodu se nejednalo! Aeronet přináší jako první server v ČR a v SR brutální pohled na pravdu o pozadí 17. listopadu!

Redakce Aeronetu v minulých dnech obdržela z anonymního zdroje další sérii výbušných a utajovaných dokumentů, které pochází z archivů StB a nově i z archivů Federálního ministerstva vnitra po lednu 1990. Dvojice výbušných dokumentů obsahuje záznamy, které naprosto vyvracejí všechno, co jsme dosud slyšeli o pozadí tzv. 17. listopadu. Přinášíme vám tak náhled do králičí nory Sametové revoluce a následujících měsíců roku 1990. Naše redakce nedokáže s přesností určit, jestli tyto dokumenty stále podléhají utajení, nebo již byly odtajněny, protože ze skenů to jednoznačně nijak nevyplývá. Každopádně dokumenty dávají možnost nahlédnout do monstrózního podvodu 17. listopadu. Nejprve se podíváme na první dokument.

Pochod studentů z Albertova a z Vyšehradu do centra města přes Nábřeží a na Národní třídu si vyžádal dopředu přímo předseda pražské SSM v žádosti na ONV Praha 2

Dokument zachycuje žádost předsedy Městského vysokoškolského výboru SSM Jiřího Jaskmanického na ONV Praha 2, aby byla povolena pieta ke Svátku studenstva a smrti Jana Opletala, a rovněž aby ONV pro Prahu 2 povolil následný průvod Prahou na Vyšehrad. Dosud se všude tvrdilo a psalo, že studenti vyšli z Albertova a měli namířeno rovnou na Vyšehrad, když kdosi prý navrhl, že se půjde do centra přes nábřeží na Národní třídu.

Dodnes se tvrdí, že prý se jednalo o spontánní rozhodnutí studentů, jiné zdroje uvádí, že změnu trasy povoleného shromáždění změnili agenti StB v řadách studentů. Jenže, dokument, který jsme obdrželi do redakce vypráví úplně jiný příběh. Předseda vysokoškolského výboru SSM totiž v žádosti jasně píše, že po skončení piety bude uskutečněn průvod po cestě pohřbu Jana Opletala. Ten byl postřelen nacisty při studentském protestu proti německé okupaci 28. října 1939 a zemřel 11. listopadu 1939. A cesta jeho pohřbu 15. listopadu 1939 vedla přes Národní třídu, vltavské nábřeží a dále až na Vyšehrad.

Výbušný materiál odhaluje, že předseda SSM žádal o povolení trasy průvodu, jako byl v roce 1939 Opletalův pohřeb, tedy po Nábřeží a na Národní třídu.Tento dokument tak potvrzuje výbušnou teorii, která 30 let od sametu se pohybovala mezi lidmi a říkalo se, že to bylo celé jinak a bylo to nachystané, včetně toho průvodu na Národní třídu. Tam již dopředu čekaly policejní kordony a měl být zinscenovaný masakr. Mnoho lidí nechápalo, kde se policejní kordony, stříkačky, antony a stovky policistů vzaly tak rychle, když přece demonstrace byla na Albertově povolená předem.

A kdyby opravdu došlo ke změně trasy studentů neplánovaně, bez povolení, režim by ani náhodou nedokázal na Národní třídu, během necelé hodiny, co trvala pomalým krokem cesta z Albertova studentům, svolat jednotky a příslušníky SNB z celé republiky. Protože přesně tak to bylo, na Národní třídě proti studentům zasáhly oddíly svolané z celé republiky. Bylo to tedy dopředu nachystané, a tento dokument to potvrzuje. Je to zkrátka venku! Předák SSM dal písemně soudruhům na ONV Praha 2 vědět, že průvod půjde po trase pohřbu Jana Opletala z listopadu 1939, a tím to bylo dané. Nic více není potřeba dodávat.

Richard Sacher jako polistopadový ministr vnitra vydal v dubnu 1990 rozkaz, že všechny spisy vedené StB na prezidenta Václava Havla, členy vlády a Federálního shromáždění musí být zaletovány do plechových sudů a uloženy na bezpečných místech

Další dokument je však ještě horší a ještě výbušnější. O tomto dokumentu opravdu máme velké pochybnosti, jestli je odtajněný, nebo jde o únik, protože v něm je příkaz polistopadového ministra vnitra Richarda Sachera, který příkazem nařizuje bezpečnostním složkám a všem útvarům, že musí okamžitě zajistit všechny dokumenty, svodky a svazky StB, které se vztahují na nové představitele státu po listopadu 1989. Ministr vnitra v dokumentu tak nařizuje, že se musí dát stranou svodky vedené na prezidenta republiky (Václava Havla), na členy federální vlády a národních vlád ČR a SR a rovněž na poslance Federálního shromáždění. Všechny svodky, svazky, dokumenty těchto osob se musí uložit do plechových sudů, které budou zaletovány. A co se s těmito plechovými sudy stalo?

Výbušný dokument, rozkaz ministra vnitra Richarda Sachera k uložení svazků nových představitelů moci do plechových obalů (sudů).Náš zdroj nám uvedl, že tyto sudy byly na příkaz Richarda Sachera zakopány na jistém bezpečném místě. Svazky nikdy nebyly spáleny, nikdy nebyly vyneseny, byly prostě v zaletovaných sudech zakopány. Tento výbušný dokument je datovaný ze dne 2. dubna 1990 a podle mého názoru se jedná o nejvýbušnější dokument za posledních 30 let, protože dokazuje, že Richard Sacher na pozici ministra vnitra zdekoval veškeré kompromitující materiály na všechny nové kooptované poslance Federálního shromáždění, na nové polistopadové členy vlády, a zejména na nového prezidenta Václava Havla. Dokumenty StB nebyly spáleny, ale byly bezpečně použity jako “olovo” a pojistka pro poslušnost polistopadové garnitury, aby poslušně plnila úkoly a zadání, které již tehdy byly připraveny. Ekonomická transformace, tunelování, vyvádění majetků z republiky do zahraničí atd.

Vnitro pod Sacherovým vedením nakládalo s citlivými svazky stejně jako KGB a sovětská armáda, všechno se uzavíralo do plechových sudů a zakopávalo do země

Ministr vnitra Richard Sacher rovněž v dokumentu nařizuje, že má být okamžitě hlášeno, pokud by se někdo snažil lustrovat tyto uvedené osoby v zapečetěných sudech. Kdokoliv by se o to pokusil, má to být ihned hlášeno ministrovi vnitra. Jak sami vidíte, o pozadí 17. listopadu mnozí s nás vůbec ani netušili, co se tehdy odehrávalo, ani to, jakým způsobem režim po listopadu 1989 zajišťoval, že se výbušné kompro materiály a svodky StB vedené na nové představitele polistopadové moci nikdy nedostanou na veřejnost, ale budou místo toho bezpečně uloženy v zaletovaných sudech.

Tyto praktiky, které tak trochu připomínají mafii, doslova odhalují neuvěřitelný způsob zametání stop po minulosti čerstvých kádrů, kteří tehdy byli dosazeni do svých funkcí po 17. listopadu. Neustále slyšíte, jak v listopadu zvítězila láska a pravda nad lží a nenávistí, ale ono to najednou vypadá, že zvítězila vykutálenost tehdejších estébáků, kteří za pomoci KGB zinscenovali státní převrat od začátku až do konce.

Trasa studentů v roce 1989 kopírovala trasu pohřbu Jana Opletala z roku 1939, s výjimkou úvodní části průvodu z Albertova.Určitě vás zajímá, kde jsou tyto plechové sudy zakopány. Souřadnice neznáme, ale už z dřívějších kauz víme, že povědomí o těchto zmizelých svodkách a spisech StB o prominentech polistopadové moci měla malá skupina osob polistopadového ministerstva vnitra a blíže neurčený počet estébáků, kteří tyto praktiky ukládání výbušných dokumentů do plechových sudů dostali instrukcemi podle všeho právě od ruské KGB, protože bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Varšavské smlouvy, Viktor Grigorijevič Kulikov, v jednom ze svých rozhovorů pro ruskou televizi uvedl, že sovětská armáda uchovávala citlivé materiály po rozpadu SSSR v plechových sudech, které byly zaletovány a poté pohřbeny na vybraných místech v zemi. Tato praxe tak zjevně byla okopírována i v dubnu 1990 na Ministerstvu vnitra pod Richardem Sacherem.

Fasciklový archiv anebo plechový sud plný svazků StB v rukách Františka Mrázka, kvůli kterému byl boss pražského podsvětí v roce 2005 zastřelen?

Nikdo dosud nebyl schopen vysvětlit, jakou podobu měl tzv. Archiv Františka Mrázka. Ten prý měl podobu šanonů v policích, fasciklů, tedy podobu běžného archivu. Ovšem před časem jsme do redakce dostali email od čtenáře, který kromě pochvaly, že se mu líbí, jak píšeme, zmínil i jednu korekci mého dřívějšího článku o Františku Mrázkovi.

Tento čtenář mi totiž napsal, že Mrázkův archiv nebyla žádná knihovnička, ale obyčejný sud. Nevím, kde k této informaci dotyčný čtenář přišel, protože ani na můj dotaz již neodpověděl. Když jsme však dostali nyní do redakce tento dokument ministra vnitra Richarda Sachera, kde je rozkaz na zdekování a uklizení všech materiálů, které vedla na Václava Havla a na všechny nové prominenty bývalá StB, když se v rozkazu píše, že tyto dokumenty se musí zapečetit do plechových obalů, tak i člověku s pomalejší inteligencí dojde, že plechový obal je prostě plechový sud.

Redakce Aeronetu tak jako první server v ČR a na Slovensku odhaluje dokumenty, které ukazují skutečnou tvář 17. listopadu a procesů, které probíhaly v měsících poté. Vidíte, že všechno, co se dosud tvrdilo o 17. listopadu, o tom, jak vznikl náhodně, spontánně, kdy studenti jako náhodou se rozhodli, že změní trasu pochodu a půjdou na Národní třídu, že to všechno je lež, protože první dokument jasně dokladuje, že šéf pražské studentské organizace SSM přímo požádal soudruhy o povolení trasy pohřbu Jana Opletala, tedy po nábřeží, přes Národní třídu a na Václavák.

A druhý dokument odhaluje, že nikdo nikdy nenašel kompro materiály na Václava Havla, ani na nikoho dalšího z polistopadové vrcholné garnitury, protože ty dokumenty dodnes leží někde v zaletovaných sudech. A jestli opravdu všechny, nebo některý se dostal do rukou Františka Mrázka, to už je nepodstatné. Důležité je, že Aeronet vám opět přinesl další díl skládačky utajované a pravdivé historie Sametové revoluce.

Záznam pátečního pořadu na SVCS


-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJsem již totálně dezorienzován díky Vaší/naší televizi   
Pridal tk Sobota 01 únor 2020 - 05:28:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Již 30 let jsem pravdivě a spolehlivě informován jako i jiní občané našimi sdělovacími prostředky. Tak nějak jsem si zvykl vše otáčet o 180° a mám zcela přesné a pravdivé informace.

Když třeba někoho chválí, tak se sháním po informacích co to asi bylo za grázla...No řekněte-tak třeba nedávno na ČT u příležitosti údajného špacíru bodrých US mariňáků po měsíci se naši špičkoví špecialisté (naši milovaní vůdcové ani jiné nemají) rozplývali nad údajným výletem...

Aha tak ten Kubrick měl pravdu když nechal notářsky před smrtí ověřit,že to natáčel v hangáru vojenské US armády,o dalších nezpochybnitelných důkazech ani nemluvě. Nebo zase u příležitosti tzv.“novoročních projevů“ naši milovaní vůdci perlili, že už nemusíme stát frontu na ty banány(už jen na brambory a cibuli), můžeme volně cestovat (třeba ti důchodci, novodobí otroci v těch zahraničních montovnách, nezaměstnaní a tak), dokonce padla věta“.. tak dobře jsme se ještě neměli jak se máme dnes...“konec citátu - to však mluvili výhradně jen o sobě... Ano to souhlasí těch cca 200 000,-měsíčně co prý mají ti tzv.“ústavní činitelé“ (vzali do party ještě ty soudce co mají tu zodpovědnost a hodně práce ) - proto asi pracují vždy jeden den a druhý mají volno. Taky si přidali ale jen 8-10 %(pro špatného počtáře je to měsíčně až 20 000 navíc)

A taky mají tu zodpovědnost-no řekněte co kdyby třeba nezodpovědně se začali zabývat těmi zlodějnami od r.1989?!Nebo dokonce začali prošetřovat podezření z vlastizrady,velezrady a někoho dokonce i odsoudili?! To by bylo velmi nezodpovědné...proto raději zaměstnáme ty ovčany různými exekucemi,starostmi o holé přežití ,nefunkčností státní správy,soudnictvím aby nezlobili a nebudou mít čas se věnovat nám. Taky prý jim vyhrožují nezodpovědní občané,jacísi škarohlídí stěžovatelé na sociálních sítích ti nevděčníci za to všechno dobro po těch třiceti letech…

Ale oni už jim to zatrhnou,bude se to cenzurovat a hotovo! Tu zase soudruh Soukup nadává nad těmi údajně konspiračními teoriemi o chemtrails, jak prý takovým nesmyslům někdo vůbec může věřit-aha tak to chemické a bakteriologické svinstvo co rozprašují nad našimi hlavami 24 hodin denně letadla Nato je asi jen lesní vůně... nebo zase když nadává na jakousi (podle něho)prý pomatenou doktorku že je proti očkování a že ona tvrdí,že tam dávají různá jedovatá svinstva a hlavně látku která potlačuje imunitu - takže ona přece jen měla pravdu...

Tu zase prý není pravda že si ty dva baráky odstřelili američani sami, to se prý domluvili jacísi tři pomatení arabové (s nehořlavou občankou a řidičákem) kdesi v auto garáži a ten třetí barák sice spadl sám od sebe ale jen proto,že byl už tak nějak zchátralý...Taky prý podle jakési konspirační teorie,že ten 89-tý devátý nezačalo vedení sovětského svazu podplacené a pracující skrytě pro západ aby mohl vytunelovat východní blok když se dostával do hospodářské krize.Není pravda, že to co pracně vybudovali naši otcové a dědové tak západ skrze dosazenou loutkovou vládu podvody „zprivatizoval“, případně zrušil některé provozy aby nekonkurovali jim. Byla to naprosto spontání akce a jak na potvoru(ale to je určitě jen neuvěřitelná náhoda) najednou v celém tom východním bloku tak nějak to samo od sebe spadlo. Ten Čaušesku v Rumunsku když nechtěl „spadnout“,tak mu agenti tajné služby trochu pomohli,no co prostě jen náhoda.

Prostě ty konspirařční teorie tady byly a budou. Vždyť už i ve starém Římě byly ti zlí konspirátoři a nevážili si dobra. Třeba o vynikajícím císaři Kaligulovi rozšiřovali zlé pomluvy(kdyby byl tehdy internet tak by to jistě šířili i na internetu)že je to blázen a tak.Taky nenechali ani nit suchou na vynikajícím a nepřekonaném dramatikovi, básníkovi, tragédovi Neronovi, přitom dostal více cen z celého tehdejšího světa než náš světově vyhlášený dramatik a humanista Václav Havel…prý ten Nero taky nechal zapálit Řím, no a i kdyby tak to dělal z dobrého úmyslu aby po nevšední velmi silné inspiraci předal budoucím generacím dílo velmi hlubokých hodnot!A co teprve později jak pomlouvali ty katolíky a jejich neomylnou inkvizici která bděla nad čistotou katolického učení?

Jak pomlouvali ty Habsburky, o sovětském svazu před druhou světovou válkou ani nemluvě-prý tam má soudruh Stalin jakésy ty Gulagy.A co teprve o tom německu,že prý němci ve velkém hubí židy, vžyť jim naopak pořádali ty zájezdní výlety-třeba do Osvětimi a tak. Prý nám němci dluží na reparacích jakýchsi údajně 20 000 miliard kč-takže bychom nemuseli tak 15 roků pracovat a prý to ta loutková vláda odmítla,samozřejmě že to nemůže být pravda.Přece každý naopak musí vidět jak jsme těm nebohým Němcům naopak my ubližovali,co tak třeba jak ze zálohy zavraždili toho nebohého Němce Heydricha,jistě ještě bude muset ČR vyplatit jeho rodině tučné odstupné,ale až budou konečně zrušeny ty Benešovy dekrety…

Prostě naši stateční neohrožení a moudří politici toto nebudou trpět,již byla schválena předsudečná nenávist a na takové rozvratníky,pomlouvače dopadne tvrdá pěst politiků… O takové se umělo vždy postarat Ministerstvo spravedlnosti se soudruhem Urválkem (který sice již nežije) ale je tu ještě jeho kolegyně ta soudružka Válková co sbírala zkušenosti…

Tu zase na ČT když se vrátila z Fukušimi soudružka(nebo soudruh?!) no prostě když se to vrátilo,tak s velkou slávou byla prezentována genialita, moudrost, vědecké schopnosti, technická zdatnost,vynalézavost,atd.a já nevím co ještě nad dokonalostí těch Japonců (dostalo to zaplacíno v rámci tajné reklamy?)a končilo to větou,cituji:“...to neznáte Japonce...“

Ta věta se ukázala neuvěřitelně pravdivou i když byla původně myšlena opačně,neuvěřitelně nekompetentí až bláznivé jednání zodpovědných činitelů,kdy mezinárodní jaderná organizace se nechala slyšet, že bylo porušeno co se dalo vůbec porušit... Nepomohli ani tajně přizvaní experti z USA a Ruska.V zoufalství nad bezvýchodností situace Japonci údajně neustále čerpají velké množství vody z moře k ochlazení jaderného chuchvalce z reaktorových tyčí které se postupně propalují hlouběji do země-údajně radioaktivně zamořené moře,pobřeží USA, a časovaná bomba pro celou zemi až se to více ohřeje a radioaktivní zplodiny po výbuchu vyjdou jako z komínu a zamoří celou zemi...

A to ještě navíc i kolovalo na internetu video jak jediná(!) krysa přehryzavši pouze jediný (!) kabel , tím vyřadila elektrický proud v celé elektrárně...No to už ale určitě má na svědomí ten z toho Ruska ten ten Putin a možná že i ta Venezuela,tomu bych se už ani nedivil...

Takhle jsem si mohl spokojeně žít a být přesně informován třicet roků ale co to najednou bác ,tu máš Havle krompáč-na ČT říkali že hrozí jakýsi koronavirus a epidemie a tak.Ale naši stateční vůdcové nejsou žádní srabi-zatímco v zahraničí ruší lety do číny uzavírají hranice,dokonce i někteřé státy chtějí vystěhovat ty číňany ze země,oni o ničem takovém neuvažují, no prostě ta družba,s tím máme mnohaletou zkušenost. Předpokládám,že na Hradě mají zrovna družební delegaci z Číny a podávají smažené netopýry a roznáší to luftjarda...jak říkal Švejk, hlavně žádnou paňiku!

No to nic ,říkám si klasicky jsem to zase otočil,takže vlastně nic nehrozí, pohoda. Navíc přece víme dobře že oni ti Číňani mají tu svou osvědčenou meducínu,stačí pár jehel, či rozemletý prášek z upytlačeného nosorožce, či vývar a drápy z tygra z nějakého cirkusu a tak..Když to samé ale jsem se dozvěděl i z nezávislých zdrojů zpozorněl a znejistěl jsem-přivedlo mne to k zamyšlení,že se světem je něco v nepořádku-tak jsem skálopevně věřil té naší ČT a i jiným ale takhle mne zklamat to se nedělá,asi si podám stížnost té naší radě aby sjednali nápravu...

Už ani té televizi se nedá věřit.A prý to pochází z jakéhosi trhu(jako předtím ten sars) a z toho že mají ty své pochoutky,jedovaté hady,netopýry,krysy a tak. Takže proto ta hygiena nikdy natrvalo nezrušila žádnou asijskou restauraci u nás - ty krysy co pobíhali po stolech, tak to vlastně byly živé zásoby... .Jak by řekl kovaný ateista z pohledu dialekticko-vědecko - marxistického:příčina, následek - důsledek, či křesťan: konečně na pronárod dopadl Boží trest:“...cokoli člověk rozsívá,to bude i žíti“konec citátu, lidová moudrost praví,že komu není z hůry dáno,v apatice nekoupí.V té Ásii je vůbec taková nějaká tradiční vyjímečná kulinářská tradice-třeba pokud možno zvířata hází živé do vařící vody(známá byla u toho)krysy,psy a tak. Dokonce i ti údajně (podle té skryté reklamy) „geniální“ Japonci vymysleli způsob aby si ryba užila co nejdelší dobu pečení při vědomí tak se musí prý po opečení ještě mrskat na talíři...

Oni mají vůbec takovou tu tradici aby nic nepřišlo nazmar a bylo co nejvíce využito.Vymysleli třeba tzv.vyvisekci-to je pitvání zaživa bez umrtvení což se jim osvědčilo za války když měli přebytek zajatců tak je i využívali k výuce mediků(to neznáte ty japonce-ta vynalézavost...)- zajatce přibili na stůl a medici ho potom za živa bez umrtvení rozpitvávali a tak se učili pitvat,či zase když měli stovky tisích těch (podle nich )zbytečných krků k živení v těch čínských a korejských městech co obsadili,tak je využili jako cvičné terče a vojáci se na nich zdokonalovali v útoku na bodák a ženy využili jako sexuální otrokyně...Ale znáte to dá se tomu vůbec věřit?

Vždyť i ten náš vyhlášený světoznámý humanitární bombarďák Havel byl přece na pohřbu tomu Hirohitovi,no dovedete si představit,že by třeba Havel a jiní světoví státníci byli na pohřbu Hitlerovi?!Ten svět už je opravdu nějaký zvláštní.Taky nás už i ti Vietnamci multikulturně obohacovali jak kdysi bylo v reportáži na Nově,jak rituálně vařili zaživa černé psy,prostě jiný kraj jiný mrav...Již delší dobu ,když jsem občas procházel v nějakém tom nákupním centru pozorně jsem si prohlížel jedlíky v těch asijských bufetech a kebabárnách a přiznám se,že jsem si ničeho zvláštního nevšiml.Jsem ale taky jen laik.

Naši psychiatři uvádí,že v našem národu není duševně v pořádku až ke 20-ti procentům populace.To by však ale mohlo i odpovídat-pokud si všimneme jak lidé volí, (když nebudeme brát v úvahu falšování voleb.)těch 30 % ,pokud se voleb zůčastňuje jen polovina voličů,by odpovídalo zhruba okolo 15-ti procentům postižené populace...Asi si pořídím pro jistotu nějakého osobního psychoanalytika či psychiatra a že bych taky mohl potřebovat i tu roušku?! Stále jsem na pochybách-když ty zprávy jaksi podvědomě pořád otáčím o těch svých 180°...

Takže Váš nerozhodnutý Rasputin Rasputinovič Rasputěnko

Josef Šmoldas
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNeuvěřitelná drzost a troufalost. Ženy hrdlořezů Islámského státu žebrají o návrat do Německa ze Sýrie, kde se podílely na vraždění a na džihádu   
Pridal tk Sobota 01 únor 2020 - 05:22:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Neuvěřitelná drzost a troufalost. Ženy hrdlořezů Islámského státu žebrají o návrat do Německa ze Sýrie, kde se podílely na vraždění a na džihádu. Teď pláčou, že se mají špatně. I kámen, kterým kamenují ostatní, by se nad nimi snad ustrnul… Já říkám žádné slitování nad džihádisty!

„Žijeme uprostřed chaosu,“ napsala krátce před vánočními svátky. Tvrdí, že do stanů zhruba 70 tisíc lidí, kteří v táboře žijí, nepřetržitě prší. Chybějí toalety, pitná voda, všude jsou odpadky a krysy. Chudinky malé... Sklízí to, co zasely. Kdokoli z Vás je podle nich jen nevěřící a podčlověk, který má být zotročen či zavražděn.

Ne, v tomto případě žádné slitování. Tito lidé by měli být zbaveni občanství svých domovských evropských zemí a ať se s nimi v Sýrii po právu vypořádají! Páchali zlo v Sýrii, tak ať je Sýrie přísně potrestá! Odmítám, abychom přijímali zpět do Evropy lidi, kteří se podíleli na zvěrstvech, kteří nás nenávidí a kteří jsou stále bezpečnostním rizikem. Co si o tom myslíte Vy?

Autor: Jiří Kohoutek
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPředstavitelka neziskovky Člověk v tísní obhajuje teror levicových extremistů   
Pridal tk Sobota 01 únor 2020 - 05:11:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Samizdat upozorňuje: Bizar týdne

Adriana Černá, mediální koordinátorka Člověka v tísni a vedoucí udavačské kampaně #jsmetu touží po teroru Antifa, proti vlastním občanům.

To jednoho nechá v němém úžasu, a tak zacne přemýšlet co vlastně ten Člověk v Tísni za ty miliardy co dostává od státu, na těch školách vlastně propaguje!!!

Upozorňujeme, že organizace Antifa je v USA vedena jako teroristická organizace!

Co na to Koudelka z BIS, alias Emanuel Moravec?

Screen z facebook

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMULTIKULTURNI OBOHACENÍ: KLADIVEM JI ROZDRTIL LEBKU   
Pridal tk Sobota 01 únor 2020 - 05:00:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Opět Birmingham UK. Slečna Blythe Mason-Boyle šla v 18 hod večer z tělocvičny na parkoviště.

Ten vlevo (Majid Ali 17 let) ji napadl kladivem, aby jí mohl ukrást její Audi A1.

Útok byl natolik brutální, že slečna má rozdrcenou lebku a je slepá na jedno oko.

Podrobnosti: https://www.dailymail.co.ukSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVědci našli lék čínské medicíny, který zastavuje koronavirus   
Pridal tk Sobota 01 únor 2020 - 04:54:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vědci ze Šanghajského farmakologického ústavu Čínské akademie věd a virologického ústavu ve Wu-hanu zjistili, že čínský lék zvaný Shuanghuanglian Koufuye může brzdit koronavirus, uvádí agentura Sin-chua.

Složení léčiva zahrnuje zimolez japonský, šišák bajkalský a zlatici převislou. Podle čínské medicíny tyto tři látky pomáhají odstranit horečku, vyvádějí toxiny z těla a čistí člověka z vnějšku i zevnitř. Podle moderních výzkumů má Shuanghuanglian Koufuye široké antivirové a antibakteriální vlastnosti a také posiluje imunitu organismu.

V roce 2003 vědci ze Šanghajského farmaceutického ústavu zjistili, že Shuanghuanglian Koufuye může bojovat se SARS. Poté více než 10 let zkoumali účinnost léku proti chřipkovým virům (H7N9, H1N1, H5N1), těžkému akutnímu respiračnímu syndromu a blízkovýchodnímu respiračnímu syndromu. Ve všech případech měl lék očividný antivirový účinek. V současné době probíhají klinické zkoušky tohoto léku.

Později Státní zdravotní výbor ČLR a Státní správa tradiční čínské medicíny zveřejnily název ještě jednoho léku účinného proti koronaviru. Je to Huoxiangzhengqi koufuye.

31. prosince čínské úřady informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o propuknutí neznámé pneumonie ve městě Wu-han, které se nachází v centrální části země. Odborníci identifikovali původce onemocnění - jedná se o koronavirus 2019-nCoV. V Číně je již 213 obětí nového koronaviru, infikováno je asi 9,7 tisíc. Mimo Čínu onemocnělo dalších 100 lidí v téměř 20 zemích. WHO uznala propuknutí jako mimořádnou událost mezinárodního významu. První dva případy koronaviru byly zjištěny v Ruské federaci, v Zabajkalském kraji a v Ťumenské oblasti, oba nakažení jsou občané Číny.

Stav zdravotní nouze

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek večer vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Podle nejnovějších informací počet nakažených překročil již hranici 10 tisíc a aktuálně na následky onemocnění zemřelo již 213 osob. Počet nakažených tak již přesáhl úroveň onemocnění při epidemii SARS, která vypukla v roce 2003.

„Nevíme, jaké škody by mohl tento virus napáchat v zemích se slabším systémem zdravotnictví. Je třeba jednat, abychom zemím pomohli se na takovou možnost připravit,“ říká generální ředitel WHO Tedrose Adhanom při vysvětlení, proč se WHO rozhodla k vyhlášení tohoto stavu.

WHO globální stav zdravotní nouze vyhlásila teprve pošesté v historii, zatím však není navrženo ani omezení cestování a obchodu.

Některé země již přijímají různá opatření - vyhlašují zvláštní stav, uzavírají hranice, ruší lety a nevydávají víza.

Příznaky koronaviru

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi. Lékaři také poznamenávají, že v řadě případů byly u infikovaných pozorovány pouze atypické příznaky nemoci a nedocházelo ani k zvýšení teploty, takže přítomnost nebezpečného viru bylo možné zjistit až po dalších testech.

Zdroj: Sin-chua, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDen D a den poté: Rusko odtajnilo dokumenty Jaltské konference z roku 1945   
Pridal tk Sobota 01 únor 2020 - 04:43:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruské ministerstvo obrany na svých webových stránkách zpřístupnilo novou sekci věnovanou 75. výročí Jaltské konference, kdy se setkali vůdci tří zemí antihitlerovské koalice. Výsledky konference měly klíčový význam pro budování poválečného uspořádání světové bezpečnosti, zejména pro vytvoření OSN.

Jaltská konference se konala od 4. do 11. února 1945 a byla jednou ze setkání vedoucích představitelů SSSR, USA a Velké Británie během 2. světové války.

Zúčastnili se jí americký prezident Franklin Roosevelt, britský premiér Winston Churchill a sovětský vůdce Josif Vissarionovič Stalin.

Nová sekce, která je založená na jedinečných odtajněných dokumentech z fondů Ústředního vojenského archivu, je pokračováním činností ruského ministerstva obrany zaměřené na ochranu historické pravdy, boje proti falzifikaci dějin, pokusům o revizi výsledků Velké vlastenecké a 2. světové války.

Dokumenty uvádí, jak síly sovětského Černomořského loďstva prováděly pečlivou a komplexní přípravu k Jaltské konferenci.

„Organizace zajištění bezpečnosti historického setkání vůdců spojeneckých zemí během války na území, kde nedávno probíhaly krvavé bitvy, vyžadovala závažnou přípravnou práci nejen k obnovení městské krajiny a infrastruktury," vysvětluje ruské ministerstvo obrany.

Je třeba poznamenat, že do vytvoření spolehlivé komunikace, vyčištění mořského pobřežního pásma a pobřeží od min, ochranu oblohy, pevniny a moře poblíž Jalty, pořádání oslav na počest setkání vysoce postavených hostů, bylo zapojeno mnoho lidí, velitelstvích, zvláštních sil a jednotek ozbrojených sil.

Významná část dokumentů popisuje, jak byla Jalta chráněna před možnými pokusy o útok nepřítele. Tyto práce byly provedeny společně s armádami USA a Velké Británie.

Nová sekce také představuje exkluzivní, dosud nepublikované fotografie z konference.

„Návštěva Winstona Churchilla hory Sapun, výlet amerických námořníků na vyhlídkovou plošinu, společná hostina Britů a Američanů s hrdiny Černomořského loďstva. Z prezentovaných fotografií je jasně vidět, v jakém stavu po sobě nacističtí okupanti nechali rekreační město,“ uvádí resort.

Dokumenty k 75. výročí osvobození polské Varšavy

Ruské ministerstvo obrany také k 75. výročí osvobození polské Varšavy od nacistické okupace odtajnilo historické dokumenty.

Nový historický článek je založen na jedinečných dokumentech z fondů Ústředního archivu Ministerstva obrany RF. Obsahuje zejména výběr o varšavském povstání v září 1944.

„O silné německo-fašistické obraně, kterou Rudá armáda nabourala během osvobození Varšavy, vypovídají záběry z fotoalba operativního řízení 1. běloruského frontu. Album obsahuje unikátní fotografie průlomu obrany, důsledky útočné a dělostřelecké přípravy," uvádí ruské ministerstvo obrany.

Článek také obsahuje dokumenty o nacistických brutalitách v Polsku, o teroristických činnostech jednotek Zemské armády za frontou Rudé armády v Polsku, Bělorusku a Litvě v letech 1944-1945.

Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že cílem publikace je ochrana historické pravdy, boj proti falšování dějin a snaze o revizi výsledků 2. světové války.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BmXJ
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČínský Národní zdravotní výbor věří, že mezinárodní společenství porozumí a podporuje čínské práce na prevenci a kontrolu epidemií koronaviru   
Pridal tk Sobota 01 únor 2020 - 04:33:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí čínského Národního zdravotního výbor Mi Feng (Mi Feng) 31. ledma na tiskové konferenci uvedl, že Čína má důvěru a také schopnost účinně kontrolovat a nakonec porazit epidemii koronaviru. Věří, že mezinárodní společenství pochopí a podpoří čínské práce na prevenci a kontrolu epidemií.

Generální tajemník Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes ráno oznámil, že epidemie nového typu koronaviru představuje „Nouzovou udalost v oblasti veřejného zdraví mezinárodního zájmu" a cestovní a obchodní omezení vůči Číně se nedoporučují. Mi Feng v tomto ohledu uvedl, že čínská vláda přikládá velký význam prevenci a kontrole epidemií koronaviru a již přijala nejpřísnější preventivní opatření.

„Jsme přesvědčeni a jsme schopni účinně kontrolovat a nakonec porazit epidemii. Věříme, že mezinárodní společenství pochopí a podpoří čínské práce na prevenci a kontrolu epidemií a bude s Čínou spolupracovat, aby podle Mezinárodních zdravotních předpisů a návrhů Světové zdravotnické organizace prováděl prevenci a kontrolu vůči epidemii a udržoval regionální a globální bezpečnost veřejného zdraví," uvedl Mi.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponItálie potvrzuje poprvé dva nové případy nové infekce koronaviry. Předseda vlády Conte oznamuje pozastavení letů mezi Čínou a Itálií   
Pridal tk Sobota 01 únor 2020 - 04:31:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle zpráv italských médií svolal italský premiér Giuseppe Conte 30. ledna večer v Římě tiskovou konferenci, na které prohlásil, že u dvou čínských turistů s horečkou v hotelu v centru Říma byla diagnostikována nová infekce nového koronaviru, což jde o první potvrzený případ v této zemi. Infikované osoby jsou umístěny do karantény a přijaty do Italského národního institutu infekčních chorob, a zatím jsou v „dobrém stavu". Jejich společníci byli také v karanténě.

italský premiér Giuseppe Conte mimo jiné prohlásil, že s cílem zabránit šíření epidemie byly lety mezi Čínou a Itálií dočasně přerušeny. Poukázal však na to, že italské veřejné úřady reagovaly rychle a byly plně připraveny na náhlé propuknutí epidemie. Vyzval italské obyvatele k tomu, aby nepropadali panice a věří, že epidemie bude překonána, a to brzy.

Ředitel italského Národního institutu infekčních chorob Giuseppe Ippolito se vyslovil v tom smyslu, že dva potvrzené případy jsou turisté z čínského Wu-chanu, kteří přijeli z Milána 23. ledna a příznaky se rozvinuly 30. ledna. Po potvrzení infekce v Římě byli nouzovými specialisty převezeni do italského Národního institutu infekčních chorob pro izolační léčbu.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKubera   
Pridal tk Sobota 01 únor 2020 - 04:28:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když jsem psal o děvkařích, tak to bylo mimo jiné proto, abyste prokoukli lidi jako Kubera.

Vy totiž nemáte rozumět, tomu co kdo říká. Říkání nic nestojí.

Vy se máte soustředit na to, co kdo DĚLÁ. Jestli to náhodou nejsou dvě různý věci.

- Jednou do rádia volal jakýsi hoch, vyprávěl jim story o své dívce, jaksi nevěděl a říkal, že mu řekla, že je "Láska jejího života."

- Moderátor mu hned řekl: "Jsi láska mého života, Petře" aby mu předvedl, jak je to snadný, když vám to je úplně jedno.

Když čtete komentáře třeba na PL, tak Kubera působil přesně, jak má působit děvkař (jen místo slečen v barech to hraje na voliče).

Vtipnej, sympatickeej, empatickej, komunikativní. S každým se zastaví, pochopí, něco prohodí. Všechno působí přirozeně, lehce, nenásilně, správná poznámka, správná mimika, na všechno má odpověď, nikde žádnej konflikt, žádný nepříjemný názory či pravdy.

Sem tam, aby souzněl, zahudruje nad nějakou blbostí z EU, úplně jako normální lidi (ale nic proti ní nedělá). Prostě profík. (Doslova. Tímhle se živil.) - Až se jeden podiví, co v tý ODS vlastně dělal, jakto že tam s nima neměl konflikty, jak tam mohl mezi nima tak dlouho fungovat, když nebyl stejnej, jako ti ostatní tam.

- Kde byl, za všech těch privatizací, tunelů a lumpáren, co jich tu od devadesátek bylo?

V ODS byl, protože tam patřil charakterem a jen lidi pletl kouřovou clonou své doladěný hry. - Fakt si někdo myslí, že po třiceti letech v ODS nejel v žádný levotě?

Když svádíte holku, co je členkou smíšené skupiny, tak nemáte zájem se udělat nesympatickejm jejím kamarádům. Naopak, musíte si získat napřed je. To znamená je bavit, ukázat respekt, pochopení, empatii - normálně je lidi ignorují, tak když vy jim věnujete pozornost (a ne tý krásce vedle) tak se jim tak uděláte sympatickej. Hned se vyčleňujete ze zbytku populace, co po nich nic nechce a tak se jim nevěnuje. - Přesně jako Kubera. - Teprve až jste si získali jejich okolí, tak to můžete začít hrát na slečnu.

Obráceně, když někam do baru přijdete bez holky, tak jste téměř neviditelnej. Když tam přijdete se dvěma hezkejma holkama, tak na vás jsou najednou někteří frajeři přátelský a milí, začnou vám něco chválit a chtěj s váma komunikovat. Když na to skončíte, tak si je odvedou. - Jak povědomé, že.

(Když se chtěl západ dostat na naše peníze a podniky, tak šel lichotit Havlovi a protože to byl zakomplexovanej feťák, osel a bez charakteru k tomu, tak ho na ty prachy pustil a kde jsou ty prachy a firmy teď, že?)

Všichni znají Hitlera. Všichni vědí, jak ho Němci milovali. Odtud pocházela jeho moc. Proč z něj byli tak vedle? - Jak to asi ten Hitler dělal? Protě do nich cpal zpátky jejich vlastní názory. Hitler nemluvil tím samým stylem a neříkal to samé, když měl před sebou sál dělníků, sál středostavovských posluchačů či salón royalistů. - Přizpůsobil se.

My taky nemluvíme stejně na dítě a šéfa. Ovšem Hitler to měl doladěný do daleko větších detajlů a na nejrůznější skupiny.

Jak se to Hitler naučil? Obcházel mnichovský hospody a hádal se tam donekonečna o politice. Dohadoval se tam a dohadoval, argumentoval, vysvětloval a přesvědčoval a nic. Nikoho nepřesvědčil, jen ty přesvědčené. Bylo to pro něj velice frustrující. - Pak mu konečně došlo, že to nemá smysl.
Že lidi chtěj ve skutečnosti jen potvrdit jejich vlastní názory a totální většinu nic dalšího nezajímá. Tak to tak začal dělat a najednou z něj byla hvězda strany.

Jak je těžký si poslechnout dvacet právníků a jedenadvacátýmu vykládat, že lidi jsou úplně blbý, protože nechápou, že právo není spravedlnost? Jak je těžký vykládat hercům, že herectví není povolání jako ostatní, ale něco speciálního? Živnostníkům, že to oni maj plno starostí a že to Babiš s tím EET přehnal? Říkat barmance, že je tak trochu psycholožka, vysokoškolákům, že jsou přeci vzdělanější než ti, co ani maturitu nemaj atd.

- Je to dětská hra.

Jak u někoho poznáte, že to, co říká, myslí doopravdy? - Že to pak podle toho taky udělá.

Ten sympatický chlapík Kubera si se všema potykal, zavtipkoval, pochválil, zvedl sebevědomí - a usadil se v politice (=odešel s nejhezčí holkou). Tak o co asi od samého začátku šlo?

- Co za to dal?

Jsou Teplice město, kde to všechno frčí jak v Silikon Walley? Vzkvétá tam hi-tech průmysl, co vyváží do celého světa? Dojížděj tam za dobrou prací nadaný lidi až z Prahy. Otvírá se tam každý týden nový bar a barber shop? Tamější cikáni snad chodí na univerzity a zakládají start-upy v něčem jiném než obchod s víky kanálů?

- Ne!

Začal z toho dělat českou Marseille.

Každej si tam muže chodit na půl roku, aby si udělal názor. Holky si tam mohou zkusit, jestli i tam platí to Ginghis Chánovo "Mou říši může projet nahá panna na koni a nic se jí nestane."

Jedna provokatérka v šátku z teplického gymnázia a mává celou školou. Strachy podělanej ředitel si netroufl ceknout nic proti. Pedagog jeden. Všichni studentíci jsou vystrašený něco říct (teda z těch chytřejších, co se zmůžou na vlastní názor, protože většinou jich stejně jen tupě odříkává skupinové mantry).

Někdo napsal komentář k fotkám teplickejch dětiček a hned měl mediální lynch a policejní šikanu.

- Přitom se stačí podívat na to, jak se chovaj u nich doma a co je napsaný v jejich svatý knize a jakej tam je pro nás připravenej osud a jak se to dosud vždycky splnilo.

- Aha.

Co udělal Kubera? Chytl se za nos, co to provedl? Ale kdepak. Zahrál to manipulativně na nejbanálnější, nejprimitivnější reakce, jako Šojdrová se sirotkama, jako novináři s utopeným chlapečkem.
Zadurdil se, zahrál šokovanýho a držel linii.

- Jakoby ty dětičky nikdy neměli vyrůst a neměli žít vedle českejch dětí - ovšem s představou, že jsou ta panská rasa a ateisti zasluhují exterminaci a křesťani zotročení.

Docela zvrácená svině ten vtipálek Kubera.

Co znamená multikultůra ve škole?

- Šikana. Nečetli jsme přímo tady o šikaně?

- To pan Kubera naordinoval teplickejm dětem.

Až to tu bude pokročilejší, jak v Anglii tak přijdou i znásilňovací gangy pro nezletilé, mlácení a sem tam vražda.

Poděkujte panu Kuberovi, že pustil lišku do kurníku s takovým humorem.

Kubera byl silný kuřák. 100 cigaret. Co je nikotin? Droga. Tuším, že Kubáč někde popisoval, co to udělá, když máte doopravdickej absťák - složí vás to. Co dělá droga nikotin? Je antistresová.

- Kde měl Kubera tak obrovský stresy, že musel tak obrovsky hulit? Teoreticky byl na vrcholu pyramidy? Měl by být jeden z nejvyklidněnějších lidí v zemi. - Zjevně nebyl.

Tak to tam muselo bejt skrytý pod povrchem a muselo toho být hodně.
Dával si prej 15 kafí denně. Večer whisky, nejspíš aby přes ten kofein vůbec usnul.

- Když byly ty anglický pořady o hubnutí, tak si tam jeden trenér na měsíc dal režim té pacientky a musel chlastat aspoň deset kafí denně. Za necelej měsic byl na sračky. - Jenže ta ženská tím jídlem a kafováním řešila nějaký svý psychický problémy. Že by to u srandisty Kubery fungovalo jinak?
Teplice maj ekonomický problémy jako celá Česká republika, jak je řešil on?
Taháním do Čech muslimskýho kapitálu.

Takovej ekvivalent prodávání vody a najednou platíme jak mourovatý za svoji vlastní vodu a nejvíc tam, kde je jí plno.
Juchuchů.

Tak se jim prodá ještě kde do dalšího. Když nás oškubal západ, tak to by bylo, aby to s muslimama nedopadlo jinak.

- To dělal Kubera.

To bysme měli prezidenta.

Co je inteligence?

- Dává vám mimo jiné schopnost dávat věci do souvislostí. Vidíte někde začátek a tak vás napadne předvídat konec. Napadne vás podívat se jaké konce mají podobné začátky.

- Představte si, že kdysi byl jakýsi disnosauří býložravec, ekvivalent krávy, kterej byl tak blbej, že když na něj zaútočil predátor a on ho odrazil a otočil se k němu zády, tak na něj okamžitě zapomněl.
Člověku se to ani věřit nechce.

Ten dinosauří býložravec, to je ekvivalent trouby, kterýho můžete vodit za nos vtípkama, hudrováním a poplácáním po ramenou a on se přestane pozorně dívat, co se doopravdy děje a začne se smát, přizvukovat radovat se, že byl poplácanej po ramenou.

Panečku.

Jeden novotepličák ze zámoří, ani neumí česky, ale už dobře ví, že zaostalí Češi jsou rasisti. Samozřejmě, protože měli špatný dětství a to proto se jim ON nelíbí. Nic jiného v tom nemůže být. Podle něj je něco v nepořádku s Čechama, protože nejsou schopni se vyrovnat s tím že svět se změnil a Češi už tu nemají, co rozhodovat. (jak to jen připomíná ty třídní nepřátele, co se nedovedli vyrovnat s Únorem).

Tak tenhle novotepličák byl v baru a pak vyprávěl historku. Jeho slovy: "byl tam takový komunikativní týpek, v pohodě, s každým se bavil. Pak tam byli chlápci, co vypadali jako ruští mafiáni a ty mu tam dali nakonec do držky."

Ten komunikativní týpek byl jeden z těch rádoby děvkařů, co si tam trénoval skamaráďování se s celým barem, ale jestě nebyl tak daleko, aby věděl, že mafiáni jsou jiná liga. Nikdo ho neprokoukl, právě kromě ruskejch mafiánů.
Mafiáni/gangsteři jsou další skupina, co má na rozdíl od normálních lidí jemně vyladěný vnímání toho, co ně kdo zkouší za finty a podrazy a jestli všechno sedí.

U nich je to otázka života a smrti.

Ti ho prokoukli hned a vyřešili to, jak to řešej vždy a byl klid.

Trénující děvkař se něco naučil a má historku k vyprávění.

Ale tenhle novotepličák tomu se to odehrávalo přímo před nosem a neprokoukl nic. Viděl všechno a nepochopil nic a přitom si myslí, jaká je hlava, (protože se dokáže nadrnčet pár stránek textu nazpamět a lichotivě flirtovat s kolegyní.)

Taky umíte plno textu nazpaměť a poznáte, komunikativního sympaťáka, co prostě musí být upřímný?

Jestli máte děti a vnoučata, tak je dejte učit se anglicky a španělsky nebo portugalsky, aby se jim pak líp loudilo o azyl.

Dejte je na bojový sporty, protože židům se taky za války hodila krav maga.
Jestli vám studujou nějakej obor, co je v cizině k hovnu, jako třeba práva, tak ať se naučej ještě nějaký užitečný řemeslo, jako třeba elektrikáře.
Celej západ ještě nevymyslel, co s multikultůrou a národ, co si nechá líbit i šílený systém exekucí nemá moc šancí do budoucna.

Jestli si myslíte, že než se to všechno zhroutí, vy budete pohřbený a budete mít klid, tak v Tunisu přijeli nedávno na hřbitov Francouzů a všechno vybagrovali.

To víte, ty hroby kafírů je děsně urážely.

Ovšem, čekali tak dlouho, protože to byli jejich koloniální pánové a stále něco potřebovali od metropole.

S vašima pra-pra-pra-pra-tetama se obchodovalo na muslimských tržištích.
Vaše vrstevnice či vrstevnice vašich dcer se prostituují v Turecku a Dubaji, tak přemejšlejte jak dlouho budou otálet s vašima hrobama.

Tak a teď zase běžte snít, jakej byl Kubera pašák a jak to víte všechno líp, protože jste ho přeci potkali a byla s ním taková, ale taková legrace.
Konec konců, komunismus taky leckdo prokoukl, až když měl ruskej tank před barákem.

Q.S.

Je to tak, že stačí , když člověka přesvědčíte, že je ten nejchytřejší na celém světě, že už všechno ví nejlépe a pak je tzv. vymalováno. Vyrobíte sebestředného a omezeného tupce se zastropovaným životem. Všichni jsou blbci, zatímco on....

A jak potom vypadá společnost, která takové lidi vyrábí jak na bežícím pásu....?
Rozhlédněte se...S takovou společností si pak můžete doslova dělat co chcete.Budou vám k tomu stačit média a sociální sítě....


P.S.

Ke Kuberovi:

Pozorně jsem si vyslechl jeho poslední projev, který měl na sjezdu ODS a byl přímo hmatatelným potvrzením obsahu článku.

Něco jako všechno je fajn, předseda Fiala to udělal skvěle, pojďme mu pomoct, on to neudělá sám... K tomu pár bonmotů na klima atd... Lidi to rádi slyší a jede se dál. Ani slovo o tom, jak je ta strana na morálním dně, jak se proměnila z mafiánské národní strany na jakousi služku amerických, bruselských, globalistických zájmů....

K čemu vlastně je? Aby hrála s voliči hru na slepou bábu jako pan Kubera, kterému bylo šum a fuk, jak se jeho předseda jako čivava lísá k bulvárnímu egomaniackému klaunovi s vystupováním Hitlera...

To je konečná... Vyprázdněnost, pokrytectví, posluhování....

Obávám se, že to autor článku vystihl docela dobře. I když by bylo lepší, kdyby to bylo řečeno a napsáno za života zesnulého....

Zdroj: https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/kubera
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2458 sec,0.0543 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,810kB