Pátek 26 červen 2020
Díky Jano Nagyová!   
Pridal tk Pátek 26 červen 2020 - 05:26:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
To bylo i za komunistů, že člověk, když už byl v nějaké funkci,tak se musel hlídat, aby se na pracovišti nezapletl s nějakou spolupracovníci. Jinak to schytal při první příležitosti. Dnes ministerský předseda odejde od ženy a čtyř dětí, zaplete se se svou sekretářkou a dá ji prostor, aby řídila téměř celý stát a jeho poslanci a spolustraníci mu ještě tleskají !!!

Druhá vážná otázka je:

Jak si tito lidé v politice dávají funkce, podplácejí se trafikami se stotisícovými platy a premiér to ještě hájí a posuzuje jako normální postup? Co si máme myslet o projevech M. Kalouska, politického příživníka M. Bendy a P. Nečase, kteří jsou tento průšvih ochotní kvalifikovat za banální a zapomínají na presumpci viny politika? Potom v práci, když lidé vidí na nejvyšších místech tuto spodinu, mohou podobné praktiky přenášet do svého okolí. Když mohou oni, tak proč bychom nemohli my také....

Česko je na morálním dně. Masaryk se musí za nás stydět a točit se v hrobě vztekem jako ventilátor! Kdyby viděl ty poctivé ksichty, když mu dávají věnce na hrob, co by asi udělal? Myslím si, že by jim s chutí nakopal do prdele! A co uděláme my všichni, mávneme jen rukou? Mávneme potom pouze nad sebou!

Všichni Nagyové můžeme vlastně děkovat, že položila tuto lupičskou vládu: Kalousek, Schwarzenberg, Nečas, Bendl, Kuba, kretén Benda, namýšlená knihovnice Němcová "teta z Moravy" je jako Kabrhelová, vždy má fiží, u krku mašli nebo šátek. Hanáková superodbornice - družinářka...

Takže všichni děkujeme holce, co vařila kafe v Sokolově, kam až to dotáhla a zbavila tuto zemí lotrů, podvodníků a zlodějů, žel je jich víc a andělé nepřijdou. V které zemi se to podařilo, aby konkubína premiéra pana čistého, nejdříve svazáka potom katolíka se čtyřmi dětmi, byla tak úspěšná? Takže Jano Nagyová dík, ty jsi se mámě opravdu povedla!!!

Neznám zemi, kde by taková NULA položila vládu takových inteligentů!

Petr Schulhoffer
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDopis člence EK Věře Jourové   
Pridal tk Pátek 26 červen 2020 - 05:18:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Věra Jourová zasláno doporučeně na adresu:
cabinet of president
k rukám komisařky EK
Věry Jourové
Berlaymont
Rue de la Loi 200
Bruxelles 1049
Belgie


Paní členko Evropské komise, paní Jourová, dobrý den, vyrušuji Vás proto, že vyrušujete Vy mě. Z takových lidí jako jste Vy – mám už takřka nervy pocuchané. Co to děláte?! Proč to děláte?! Musím Vám napsat dopis. Nemohu si to totiž nedovolit před mou dcerou, vnukem a vůbec před generací, která se narodila po roce 1990. Byl jsem disidentem před rokem 1989, a jsem (tedy je nás dnes víc) znovu, nyní ve dvacátých letech 21. století.

Co jsem zač, je velmi odkryto – a málokterý politik v ČR se tak politicky definoval a tolik toho tady po sobě zanechá jako já. Na níže uvedených w-stránkách je čtení, poslouchání a dívání se na mé odborné politické výstupy asi na 40 hodin. Na 40 hodin!

Co jste ale Vy dobrovolně napsala zadarmo k budoucnosti země, kde jste se narodila? Je tam také text mé knížky – Svrchovaný stát a veřejné zdroje – kterou mi vydala Ostravská universita v roce 2013. Pochopitelně i můj životopis. Tolik na objasněnou mé osoby.

Vy jste se podepsala pod spisek nějak popisující II. světovou válku, či její příčiny. Diskutovali jsme o tomto textu i s českými historiky v rámci Akademie Literárních novin. Něco tak otřesného, co si dovolujete, se hned tak nevidí. Vaše vystupování v televizi celostátní české je po formální stránce Vašimi PR poradci dotaženo téměř až k dokonalosti formy, ale jaksi zapomínáte, že v republice je stále ještě mnoho lidí – nás starých – kteří přemýšlí (jestli tedy víte, co to slovo znamená). Kde je ale obsah Vašich sdělení – co nám vlastně chcete říct?

My totiž priorizujeme obsah nad formou. Toho ale zcela jistě Vy nejste schopna! Co to říkáte?

· Že národy přestaly existovat?

· Že současná Evropa (jestli víte, co to je Evropa, já jsem geograf totiž) národních států už neexistuje?

· Že člen Evropské komise nesmí hájit zájmy svého státu, svého národa (tedy například Francouz v EK, Němec v EK)?

· Vy nevíte, že marxismus je eminentně a zcela nezpochybnitelně – dítětem – západoevropským?

· Anebo si myslíte, že to je výplod carského – evidentně v jednoho boha věřícího – pravoslavného Ruska?

· Mám tady klást další (arci – jsem já vůbec povinen?) argumenty dokládající Vaši už snad 6–letou práci v Evropské komisi? Copak Vás neznepokojuje otřesný stav velké části zemí EU, do které ho dostalo zločinné uvolnění hranic pro lidi, kteří v Evropě nemají co dělat?

Vaše práce je vlastizrádná – nesete osobní odpovědnost za celou dobu, co sedíte ve vysoké funkci, a za to, co EK dělá a dělala pro lidi v členských státech. Máte osobní odpovědnost. Nikdy jste nebrala tolik a nikdy už tolik brát měsíčně nebudete jako dnes. Nikdy. Jářku, vyzývat Vás k okamžité abdikaci na tuto funkci jest přirozeně zbytečné. Pokrytecká česká vláda jistě najde opět v ČR beztvarého, byrokraticky zkorumpovaného člověka, který bude opět loajální ke zločineckému systému současné EU.

Osobo, já jsem dalek tomu, abych si v skrytu lesa či obývacího pokoje nekonstruktivně dovoloval anonymně – tak, jak to dělá velmi mnoho lidí i v Česku – Vás kritizovat. Toto ne. Nemá právo kritizovat – kdo není lepší. Ale já jsem lepší pro český národ. Čeština má snad nedostatek slov k odsudku práce, kterou vykonáváte. Vy jste vůbec nepochopila to, že jediným a výsostným smyslem existence EU je zachovat pro Evropu mír. Děláte všechno – jen ne toto. Dnes – stran patrně dokonce umělého viru (nevzniklého v přírodě) – je EU total impotent. Vaše tři pilíře smyslu existence EU – volný pohyb osob, kapitálu a zboží – to jsou zločinecké praktiky nadnárodních zájmových skupin. A řečeno ústy autorů západoevropského marxismu – jsou to zločinecké praktiky imperialismu.

Mladá paní, Vy chcete obhajovat to, že dovážíme jablka z Chile? Maso z Němec, cukr z Reunionu či Malawi, brambory z Itálie a Francie? Boty z Kambodže, trenky a trička z Indonésie? Prostěradla z Indie? Boty z Rumunska? Hračky z Číny?

Na Slovensko – díky likvidaci části jejich zemědělství – se denně musí dovážet pro občany této republiky potrava v 700 kamionech. To je normální? To je trvale udržitelné? Co si myslíte? Kolik kamiónů je to do ČR? Já to nevím, ale vím, co se stalo s kvalitou zemědělské půdy za posledních 30 let u nás a i to, že ani my nejsme soběstační základními potravinami. Vy si samozřejmě myslíte, že toto všechno je normální, vždyť se na této politice (a mám dávat desítky dalších příkladů?) podílíte – Vy jste její nositelkou. Ale ubezpečuji Vás, že toto normální není!

Už jsem kandidoval 2x do P EU. V televizi na ČT1 mají v archivu mé vystoupení k našemu programu do EU, ale jen několik vteřin, protože víc prostoru nám nedají. Nabízím Vám tedy práci, kterou – budete-li mít zájem, vykonám – tak, jak jsem přislíbil, stanu-li se europoslancem. Zpracuji na 7 až 10 stránek teze ústavy Unie evropských národů pro mír. Teze určené k dvouleté diskusi ve všech současných státech EU a ve všech ostatních státech zprvu Evropy, které budou mít zájem se do takto nově postavené Unie přičlenit. Jediným důvodem existence takovéto Unie bude zachování míru na našem kontinentě. Nic jiného taková Unie nebude mít na starosti. Tedy konečně dojde naplnění myšlenky našeho krále Jiříka z Poděbrad a Kunštátu.

Tento můj text můžete předložit v EK jako podnět na její zásadní rekodifikaci. Nebude-li přijat k diskusi a poté k realizaci, pak byste měla z takovéto komise – kterou byste se tímto pokusila změnit zevnitř – odejít. České vládě pak je nutné sdělit, že současná EU je nereformovatelná, a proto je třeba z ní referendem vystoupit (tak jak jsme do ní vstoupili).

Mladá paní, vyzývám Vás k dvouhodinové diskusi na toto téma v nedělních televizních Otázkách v přímém přenosu. Rozumíte? Vy ale dobře víte, že tento náš současný prolhaný zkorumpovaný režim se bojí takovýchto diskusí představitelů režimu – které Vy navýsost representujete – s námi, disidenty tohoto systému. Vyzývám Vás: zkuste si před lidmi českého státu obhájit současnou EU a její politiku – z očí do očí v přímém přenosu – se mnou. Ve vší slušnosti a v mém respektu k ženám.

Tento můj text zasílám na adresu sekretariátu předsedkyně EK neb Vaši osobní adresu – kancelář či kanceláře – jsem na internetu nedohledal.

Národní knihovna České republiky – všechny mé texty, které jsou umístěny na w-stránkách naší strany – považuje za seriózní, a proto se mnou sepsala smlouvu o tom, že když nebudu moci stránky platit či, stane-li se mi něco, tak je bude Národní knihovna České republiky zálohovat. Tedy lidé na konci našeho století se budou moci dozvědět, že už zhruba v 15. roce našeho členství v EU žili v ČR lidé, kteří otevřeně žádali zcela zásadní změny ve fungování EU. Je totiž možné, že se nám nepodaří transformovat současnou EU a z národních států budou totální kolonie, lidé pak otroky nadnárodních zájmových skupin.

Nebudu psát komisaři EK za Finsko či Portugalsko, ale za Českou republiku. Vy tam totiž za někoho sedíte – i když jste nebyla volená voliči. Vy chcete smazat rozdíly mezi národy, které v Evropě tisíciletým vývojem vznikly a kodifikovaly se nevyvratitelně. Víte vůbec, co to je jazyk a proč tu máme tolik dialektů a nezpochybnitelných národních jazyků?

Paní – Vy jste vlastizrádce – a ani o tom nevíte. Vy totiž nemáte intelektuální potenciál, abyste to věděla a jste asi dokonce přesvědčena o tom, že to, co děláte, je správné. Kolik lidí v ČR si ale myslí to samé co Vy? Lidí, kteří nejsou nijak napojeni na penězovody pocházející z EU či z českého státního rozpočtu navazujícího na rozdělování (přehazování hnoje vidlemi tam a zpátky) těchto EU fondů. Kolik lidí si myslíte, že má stejný názor na věc jako Vy? Ona fondová politika EU a nesmírné platy Vás a Vašich hamživců v kancelářích bruselských a jiných – to je ta gargantuovská korupce lidí, kteří si větev pod sebou nikdy neuříznou.

Paní vlastizrádkyně – s Pánem Bohem

RNDr. Radoslav Štědroň
předseda
Strana státu přímé demokracie – Strana práce
vše na www.stranaprace.cz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  1 [2]
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1451 sec,0.0485 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,286kB