Čtvrtek 05 listopad 2020
Katolický arcibiskup varuje Trumpa, že proti němu pracují „síly zla“, aby provedly „velký reset“   
Pridal tk Čtvrtek 05 listopad 2020 - 11:48:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Arcibiskup Carlo Maria Viganò, známý tím, že obvinil papeže Františka ze zakrývání trestných činů sexuálního zneužívání dětí spáchaných Theodorem McCarrickem, zneuctěným bývalým americkým kardinálem, napsal dopis americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a varoval ho, že „globální elita“ plánuje „ Velký reset “, který, pokud bude implementován, má v úmyslu podkopat „Boha a lidstvo“.

V otevřeném dopise se Viganò, bývalý vatikánský velvyslanec ve Spojených státech, zaměřuje na hanebnou „globální elitu“, která podle něj nechce nic jiného než „podmanit si celé lidstvo zavedením donucovacích opatření, kterými by se drasticky omezily svobody jednotlivců a celé populace.“

Podle Viganò je stejná skupina takzvaných „globálních elit“ odpovědná za provádění drakonických blokád, které zničily globální ekonomiku a vážně omezily pohyb a svobodu lidí po celém světě.

"Účelem Velkého resetu je zavedení zdravotní diktatury zaměřené na zavedení liberticidních opatření, skryté za lákavými sliby o zajištění univerzálního příjmu a zrušení individuálního dluhu," píše Viganò.

"Cena těchto ústupků od Mezinárodního měnového fondu bude zřeknutí se soukromého majetku a dodržování očkovacího programu proti Covid-19 a Covid-21, který prosazuje Bill Gates ve spolupráci s hlavními farmaceutickými skupinami," uvedl bývalý apoštolský Nuncius do Spojených států v dopise.

Dopis, který byl široce sdílen na webu, obsahuje také řadu dalších závažných tvrzení.

Krátce poté Trump dopis tweetoval a vyzval všechny své následovníky, aby si ho přečetli.

Celý dopis si můžete přečíst níže:

DONALD J. TRUMP

Neděle 25. října 2020
Slavnost Krista Krále


Pan prezident,

Dovolte mi, abych vás oslovil v tuto hodinu, kdy osud celého světa ohrožuje globální spiknutí proti Bohu a lidstvu. Píšu vám jako arcibiskup, jako nástupce apoštolů, jako bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických. Píšu vám uprostřed ticha civilních i náboženských autorit. Můžete přijmout tato má slova jako „hlas volajícího na poušti“ (Jan 1,23).

Jak jsem řekl, když jsem vám v červnu psal dopis, v tomto historickém okamžiku se síly zla spojily v bitvě proti silám dobra; síly Zla, které se jeví silné a organizované, když se staví proti dětem Světla, které jsou dezorientované a dezorganizované, opuštěné svými časnými a duchovními vůdci.

Denně pociťujeme útoky, které se množí u těch, kteří chtějí zničit samotný základ společnosti: přirozenou rodinu, úctu k lidskému životu, lásku k zemi, svobodu vzdělávání a podnikání. Vidíme hlavy národů a náboženských vůdců, kteří se touží po této sebevraždě západní kultury a její křesťanské duše, zatímco základní práva občanů a věřících jsou upírána ve jménu stavu nouze, který se stále více a více zjevuje jako nástroj pro založení nelidské tyranie bez tváře.

Globální plán nazvaný Velký reset právě probíhá. Její architekt je globální elita, která chce podmanit celé lidstvo a zavést donucovací opatření, kterými by drasticky omezila individuální svobody a svobody celé populace. V několika zemích byl tento plán již schválen a financován; v jiných je stále v rané fázi. Za světovými vůdci, kteří jsou spolupachateli a realizátory tohoto pekelného projektu, jsou bezohlední postavy, které financují Světové ekonomické fórum a Událost 201 a propagují svou agendu.

Účelem Velkého resetu je zavedení zdravotní diktatury zaměřené na zavedení liberticidních opatření, skryté za lákavými sliby o zajištění univerzálního příjmu a zrušení individuálního dluhu. Cena těchto ústupků od Mezinárodního měnového fondu bude zřeknutí se soukromého majetku a dodržování očkovacího programu proti Covid-19 a Covid-21, který prosazuje Bill Gates ve spolupráci s hlavními farmaceutickými skupinami. Kromě enormních hospodářských zájmů, které motivují propagátory Velkého resetu, bude zavedení očkování doprovázeno požadavkem zdravotního pasu a digitálního průkazu s následným sledováním kontaktů obyvatel celého světa.

Pane prezidente, představuji si, že již víte, že v některých zemích bude velký reset aktivován mezi koncem tohoto roku a prvním trimestrem roku 2021. Za tímto účelem jsou plánovány další výluky, které budou oficiálně odůvodněny předpokládaná druhá a třetí vlna pandemie. Jste si dobře vědomi prostředků, které byly použity k zasetí paniky a legitimizaci drakonických omezení jednotlivých svobod, což uměle vyprovokovalo celosvětovou ekonomickou krizi. V záměrech jejích architektů bude tato krize sloužit k tomu, aby se návrat národů k Velkému resetu stal nevratným, a dal tak poslední ránu světu, jehož existenci a samotnou paměť chtějí zcela zrušit. Ale tento svět, pane prezidente, zahrnuje lidi, náklonnosti, instituce, víru, kulturu, tradice a ideály:

Mnoho lidí - jak dobře víme - je naštvaných touto zmínkou o střetu mezi Dobrem a Zlem a používání „apokalyptických“ podtextů, které podle nich dráždí duchy a vyostřují rozdíly. Není divu, že se nepřítel hněvá na objevení, jen když věří, že dosáhl citadely, kterou chce nerušeně dobýt. Překvapivé však je, že není nikdo, kdo by spustil poplach. Reakce hlubokého stavu na ty, kdo odsuzují jeho plán, je přerušená a nesouvislá, ale pochopitelná. Ve chvíli, kdy spoluvina mainstreamových médií uspěla v tom, že přechod k Novému světovému řádu byl téměř bezbolestný a nepozorovaný, vycházejí najevo různé podvody, skandály a zločiny.

Ještě před několika měsíci bylo snadné pomazat na „konspirační teoretiky“ ty, kdo odsoudili tyto hrozné plány, které nyní vidíme uskutečňovány do nejmenších detailů. Nikdo, až do loňského února, by si nikdy nemyslel, že ve všech našich městech budou občané zatčeni jednoduše za to, že chtějí chodit po ulici, dýchat, chtějí mít otevřený obchod, chtějí jít v neděli do kostela. Nyní se to však děje po celém světě, dokonce i v pohledné Itálii, kterou mnozí Američané považují za malou začarovanou zemi s jejími starodávnými památkami, kostely, půvabnými městy a charakteristickými vesnicemi. A zatímco jsou politici zabarikádováni uvnitř svých paláců a vyhlašují vyhlášky jako perské satrapy, podniky selhávají, obchody se zavírají a lidem se brání žít, cestovat, pracovat, a modlit se. Již jsou vidět katastrofické psychologické důsledky této operace, počínaje sebevraždami zoufalých podnikatelů a našich dětí, oddělených od přátel a spolužáků, jimž bylo řečeno, aby sledovali své hodiny, když seděli doma sami před počítačem.

V Písmu svatém k nám svatý Pavel mluví o „tom, kdo se staví proti“ projevu tajemství nepravosti, kathèkonu (2 Tes 2,6-7). V náboženské oblasti je touto překážkou zla církev, zejména papežství; v politické sféře jsou to ti, kdo brání nastolení Nového světového řádu.

Jak je nyní jasné, ten, kdo zastává Petrovu židli, zradil svou roli od samého začátku, aby bránil a propagoval globalistickou ideologii a podporoval agendu hluboké církve, která si ho vybrala ze svých řad.

Pane prezidente, jasně jste prohlásil, že chcete bránit národ - jeden národ pod Bohem, základní svobody a nevyjednatelné hodnoty, proti nimž se dnes popírá a bojuje. Jste to vy, drahý prezident, kdo jste „ten, kdo se staví proti“ hlubokému stavu, konečnému útoku dětí temnoty.

Z tohoto důvodu je nutné, aby byli všichni dobří lidé přesvědčeni o epochální důležitosti bezprostředních voleb: ani ne tak pro ten či onen politický program, ale pro obecnou inspiraci vaší akce, která nejlépe ztělesňuje - v tomto konkrétním historickém kontextu - ten svět, náš svět, který chtějí zrušit pomocí uzamčení. Váš protivník je také naším protivníkem: je to Nepřítel lidské rasy, Ten, kdo je „vrahem od počátku“ (Jan 8,44).

Kolem vás jsou shromážděni s vírou a odvahou ti, kteří vás považují za poslední záchranu proti světové diktatuře. Alternativou je hlasovat pro osobu, která je zmanipulovaná hlubokým státem, vážně ohrožena skandály a korupcí, která udělá Spojeným státům to, co Jorge Mario Bergoglio dělá církvi, předseda vlády Conté v Itálii, prezident Macron ve Francii „předseda vlády Sanchez ve Španělska atd. Blackmailableová povaha Joe Bidena - stejně jako preláty vatikánského „magického kruhu“ - odhalí, že bude používán bezohledně, což umožní nelegitimním mocnostem zasahovat jak do domácí politiky, tak do mezinárodních rovnováhy. Je zřejmé, že ti, kdo s ním manipulují, již mají připraveného někoho horšího, než je on, se kterým ho nahradí, jakmile se naskytne příležitost.

A přesto se uprostřed tohoto pochmurného obrazu objevuje tento zjevně nezastavitelný postup „Neviditelného nepřítele“, prvek naděje. Protivník neví, jak milovat, a nechápe, že nestačí zajistit univerzální příjem nebo zrušit hypotéky, aby si podrobil masy a přesvědčil je, aby byli označováni jako dobytek. Tento lid, který příliš dlouho snášel zneužívání nenávistné a tyranské moci, znovu objevuje, že má duši; chápe, že není ochotna vyměnit svou svobodu za homogenizaci a zrušení své identity; začíná chápat hodnotu rodinných a sociálních vazeb, vazeb víry a kultury, které spojují čestné lidi. Tento velký reset je předurčen k neúspěchu, protože ti, kdo ho plánovali, nechápou, že stále existují lidé připraveni vyrazit do ulic, aby hájili svá práva, chránili své blízké a dávali budoucnost svým dětem a vnoučatům.

Nivelační nelidskost globalistického projektu se mizerně rozbije tváří v tvář pevné a odvážné opozici dětí Světla. Nepřítel má na své straně satana, který ví jen to, jak nenávidět. Ale na naší straně máme Všemohoucího Pána, Boha armád sestaveného k boji, a Nejsvětější Pannu, která rozdrtí hlavu starověkého hada. "Pokud je Bůh s námi, kdo může být proti nám?" (Řím 8:31).

Pane prezidente, jste si dobře vědom toho, že v této rozhodující hodině jsou Spojené státy americké považovány za obrannou zeď, proti které byla rozpuštěna válka vyhlášená zastánci globalismu. Umístěte svou důvěru v Pána, posílenou slovy apoštola Pavla: „Mohu dělat všechno v tom, který mě posiluje“ (Fil 4,13). Být nástrojem božské prozřetelnosti je velká odpovědnost, za kterou jistě obdržíte všechny milosti státu, které potřebujete, protože jsou pro vás vroucně vyprošovány mnoha lidmi, kteří vás podporují svými modlitbami.

S touto nebeskou nadějí a jistotou mé modlitby za vás, za první dámu a za vaše spolupracovníky vám z celého srdce posílám své požehnání.

Bůh žehnej Spojeným státům americkým!

+ Carlo Maria Viganò
Tit. Arcibiskup Ulpiana
Bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických


POZNÁMKA REDAKCE:

Rozesílejte tento dopis všem přátelům, známým a všem, které chcete informovat o tomto zločinném spiknutí, které se uskutečňuje na lidstvu. Je třeba informovat všechny lidi dobré vůle, abychom byli připraveni na tento útok a mohli se bránit proti těmto zločincům.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFrancie zakázala extrémistické Šedé vlky. Erdogan hrozí důraznou odvetou!   
Pridal tk Čtvrtek 05 listopad 2020 - 11:00:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po násilných manifestacích turecké radikální organizace Šedí vlci proti Arménům minulý týden v Lyonu, Décines či Meyzieu, včera francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin tuto utra-nacionalistickou organizaci na území Francie zakázal a rozpustil. Okamžitě přišla příkrá odezva od prezidenta Erdogana, že proti Francii rázně zakročí. Turecký ministr zahraničí Francii obvinil, že měří dvojím metrem, když turecké Šedé vlky zakázala a kurdskou PKK toleruje.

V minulých dnech v souvislosti s válkou v Karabachu extrémisté z Šedých vlků pořádali anti-arménské manifestace s výtržnostmi, byly zvandalizovány arménské památníky. Francouzský ministr vnitra jako důvod rozpuštění uvedl podněcování k diskriminaci, zášti a násilí. Jak v EU, tak Rusku či USA, jakkoli islám požívá náboženskou svobodu, řada jeho kuturních, politických či spolčovacích "produktů" stojí daleko mimo zákon či je institucemi demokratického státu zakazována..

Zdroj: https://www.rfi.fr/en/france/20201104-french-government-bans-turkish-ultra-nationalist-group-grey-wolves-macron-erdogan-armenians
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSlovensko zakázalo komunistické symboly na památnících, ulice nesmí nést jména komunistů a fašistů   
Pridal tk Čtvrtek 05 listopad 2020 - 10:46:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslanci Národní rady Slovenské republiky ve středu přijali novelu zákona o komunistickém režimu v Československu v letech 1948-1989 a zakázali rozmisťování jeho symbolů na památnících a pamětních deskách. Slovenské ulice a náměstí také nesmí nést jména představitelů komunistického, fašistického a nacistického režimu.

Slovenští poslanci schválili, že komunistický režim v Československu v letech 1948-1989 byl protiprávní a směřoval k potlačování základních práv a svobod. Komunistická strana Československa a Komunistická strana Slovenska jsou nyní v zákoně označeny jako zločinecké organizace.

Novela zákona také obsahuje, že ulice a další veřejné prostranství v zemi nemohou nést jména zástupců Slovenské republiky z let 1939-1945, kteří těsně spolupracovali s nacistickým Německem.

Uvedené zákazy neplatí pro jedince, kteří se zapojili do odporu proti komunistickému, fašistickému či nacistickému režimu. Pokud o takových jedincích vzniknou pochyby, bude o tom rozhodovat Ústav paměti národa.

Bývalá KSS se po pádu komunistického režimu v Československu změnila na Stranu demokratické levice, jež později pohltila dnes opoziční strana Směr-sociální demokracie Roberta Fica. Na Slovensku také existuje Komunistická strana Slovenska, ta se však únorových parlamentních voleb neúčastnila.

Směr-SD svolává mimořádnou schůzi slovenského parlamentu k vyslovení nedůvěry vládě

Opoziční strana Směr-SD sbírá podpisy na svolání mimořádné schůze Národní rady Slovenské republiky, na které chce vyslovit svou nedůvěru celé vládě premiéra Igora Matoviče. V tuto chvíli má strana připravených již 26 podpisů. Na včerejší tiskové konferenci to oznámil předseda Směru Robert Fico.

Ten zároveň ozřejmil, že v nejbližších dnech chce strana oslovit další opoziční a nezařazené poslance, aby se podařilo získat potřebných 30 podpisů na svolání mimořádné schůze. Jak ale předseda strany toto své rozhodnutí odůvodňuje?

Svůj záměr o podání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Fico oznámil již minulý týden, kdy podrobněji vysvětloval důvody takového rozhodnutí. Straně Směr-SD se například nelíbil způsob, jakým bylo zorganizováno a zabezpečeno celoplošné testování obyvatel Slovenska na koronavirus, které se konalo 31. října a 1. listopadu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/EmP9
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTRUMP 2020: Donald Trump vítězil v prezidentských volbách v USA, ale těsně před ukončením sčítání hlasů se odehrála neuvěřitelně podivná věc, klíčové státy naráz přestaly sčítat hlasy...   
Pridal tk Čtvrtek 05 listopad 2020 - 08:05:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
TRUMP 2020: Donald Trump vítězil v prezidentských volbách v USA, ale těsně před ukončením sčítání hlasů se odehrála neuvěřitelně podivná věc, klíčové státy naráz přestaly sčítat hlasy a poslaly sčítací komise domů! Po obnovení sčítání však najednou Donald Trump ztrácí, korespondenční hlasy mění výsledky! Trump hrozí, že se obrátí na Nejvyšší soud s žádostí o zastavení sčítání hlasů stejně, jako se to stalo v roce 2000 po zvolení George Bushe! Trump vede v Pensylvánii, ale nemusí to stačit! Průzkumové agentury více jak půl roku lhaly, spolu s nimi televize a média! Joe Biden měl být protlačen uměle, prefabrikací veřejného mínění!

Americký prezident Donald J. Trump byl na cestě k vítězství v amerických volbách. Vypadalo to, že si zajistil minimálně 270 hlasů volitelů, což je minimum pro volební vítězství. Neukončený výsledek voleb najdete na volebním webu zde: https://results.decisiondeskhq.com/ Donald Trump byl na cestě k vítězství v klíčových státech Florida, Georgie, Severní Karolína, Ohio, Michigan, Iowa, Montana a v Pensylvánii vede po sečtení 73% hlasů o více jak 600 000 hlasů. Stalo se však to, před čím americký prezident už několik měsíců varoval.

Donald Trump vystoupil v Bílém domě a informoval veřejnost o šokující skutečnosti, kterou jsme v redakci rovněž zaznamenali. Během ranních hodin středoevropského času došlo ke synchronizovanému a podle všeho koordinovanému zastavení sčítání posledních procent hlasů v těch klíčových státech, ve kterých vede Donald Trump. Georgia zastavila sčítání na hranici 99% sečtených hlasů a poslala sčítací komisaře domů. Severní Karolína po sečtení 99% hlasů provedla totéž o několik minut později. Wisconsin a Michigan zastavily sčítání na hranici necelých 90% sečtených hlasů.
Pouze jediný stát uvedl důvod zastavení. Zástupci státní komise v Georgii uvedli “technické obtíže”, proč došlo k zastavení sčítání na hranici 99%. Donald Trump na tiskové konferenci pohrozil, že pokud nedojde během středy k dopočítání hlasů, obrátí se na Nejvyšší soud USA, aby nařídil ukončit sčítání hlasů ke stavu, v jakém jsou hlasy teď, a to v těch státech, ve kterých došlo k tomuto podivnému a umělému zastavení sčítání.

Záhadné a náhlé zastavení sčítání ve státech, kde zvítězil Donald Trump

Podle těchto událostí je zjevné, že Demokratická strana s tímto vývojem volebního úspěchu Donalda Trumpa nepočítala. Synchronizované přerušení sčítání těsně před koncem má jediný důvod, oddálit oficiální výsledek voleb v daném státě, po kterém by musel Joe Biden přiznat porážku. Dokud konečný výsledek 100% není, nemusí Joe Biden nic uznávat. Ten plán je naprosto jasný a průhledný. Demokraté jsou v šoku, není divu. Budou teď potřebovat čas a přemýšlet, jak výsledky z nejméně 3 států, kde zvítězil Trump, ale není sečteno 100% hlasů, pozměnit či zneplatnit tak, aby státy získal Joe Biden.

Ten má v této chvíli 227 hlasů a potřebuje minimálně 270 hlasů. Potřebuje tak 43 hlasů, které může získat v Pensylvánii (20), Michiganu (16) a ještě v jednom státě, např. Wisconsinu (10). V Pensylvánii přitom Trump vede průběžně o 600 000 hlasů, v Michiganu o 280 000 hlasů a ve Wisconsinu o 80 000 hlasů, kde je sečteno více jak 99% hlasů. Tedy lépe řečeno, ve Wisconsinu vedl.

To se ale změnilo po obnovení sčítání, najednou se objevilo 110 000 hlasů jen pro Joea Bidena, a ten se ujal vedení, matematicky je jasné, že když bylo sečteno více jak 99% hlasů, nemohlo se objevit více jak 100 000 hlasů. Dokonce i redaktoři CNN to nechápali, co se stalo. Je to podvod, Trump má pravdu, chtějí mu ukrást vítězství. Zastavení sčítání v dalších státech na hranici zhruba 90% je přesně ten okamžik, kdy lze hlasovací lístky pro Trumpa zaměnit korespondenčními hlasy pro Bidena. To je přesně ten účel podivného zastavení sčítání těsně před koncem. Nově to vypadá, že Bidenovi připadne díky korespondenčním hlasům i Michigan.

Trump pohrozil, že se obrátí na Nejvyšší soud stejně jako George W. Bush v roce 2000

Donald Trump okamžitě pochopil, o co se jedná a volební tým Donalda Trumpa se obrátí na Nejvyšší soud s žádostí o vydání příkazu k ukončení sčítání hlasů na základě precedenčního rozsudku z prosince roku 2000, kdy americký Nejvyšší soud vydal příkaz k ukončení přepočítávaní hlasů na Floridě, díky čemuž se George W. Bush stal prezidentem a porazil Ala Gorea o pouhých několik stovek hlasů. Výsledek amerických voleb ukázal, že všechny průzkumy veřejného mínění v USA i v Evropě byly prefabrikovány.

A to včetně mainstreamových médií v České republice, byly rovněž prefabrikované. Co to je prefabrikace, to si přečtěte v naší reportáži zde: https://aeronet.cz/news/jak-funguji-ceske-medialni-agentury-pro-pruzkum-verejneho-mineni-exkluzivni-vypoved-zamestnance-o-praktikach-spin-doctoringu-planovani-vysledku-pruzkumu-prefabrikace-volebnich-preferenci-ovlivnov/ Prefabrikátem amerických médií byly zfalšované průzkumy, které více jak půl roku měly přesvědčovat Američany, že Joe Biden je jasný vítěz a Donald Trump je odepsaný. Skepse a deprese voličů Trumpa měla způsobit, že nepůjdou k volbám, že rezignují a prefabrikát se tak promění v realitu. Jenže na Trumpovy mnohdy až fanatické voliče prostě prefabrikace nezabrala. Neuvěřili tomu. A neuvěřili jsme tomu ani my v redakci Aeronetu. Pomocí podivných manipulací s korespondenčními hlasy má však Joe Biden stále šanci na úspěch.

Prefabrikace průzkumových agentur po dobu více jak půl roku ve prospěch Joea Bidena selhala na celé čáře, a tak teď přichází na řadu čachry s korespondenčními hlasy

Demokratická strana s úspěchem Donalda Trumpa nepočítala. De facto se dá říct, že Demokraté sami uvěřili vlastní prefabrikaci, že to zabere a podcenili Trumpovu voličskou základnu. Nepomohl ani koronavirus, protože podle bleskového průzkumu ze včera, paradoxně od CNN, americké voliče nejvíce zajímala ekonomická stabilita a daně, tedy ta oblast politiky, ve které Joe Biden byl naprosto nejslabší a neoblíbený, protože během kampaně kladl důraz místo ekonomiky na zdraví a koronavirus, ale také na zvyšování daní.

Toto všechno vedlo k tomu, že Donald Trump byl americkými voliči v noci na dnešek mohutně volen i na druhé volební období. Jenže, demokraté jsou v panice a tak došlo k zastavení sčítání ve státech, kde vedl Donlad Trump. Po obnovení sčítání se najednou dějí neuvěřitelné manévry s korespondenčními hlasy. Do Joea Bidena a do projektu odpisu Donalda Trumpa nateklo mnoho peněz a stojí za tím zájmy mocných osob amerického Deep State, které potřebují zachránit americký mocenský systém Pax Americana. Donald Trump měl být odstraněn, ten plán je zcela jasný.

V amerických ulicích přitom již vypukly nepokoje a volby mohou dopadnout tak, že dokonce skončí remízou, a to v případě, že Donald Trump udrží Pensylvánii, Georgii a Severní Karolínu, a získá i jednoho volitele ve státě Maine, kde se volitelé rozdělují mezi kandidáty. Potom by o prezidentovi při rovnosti volitelů rozhodovali kongresmani americké Dolní sněmovny Reprezentantů, ale nikoliv prostým hlasováním, ale hlasováním za jednotlivé státy, kdy každý stát má jen 1 hlas a ten připadne tomu kandidátovi na prezidenta, která strana kontroluje v kongresu delegaci kongresmanů. Obvykle je to předseda delegace kongresmanů za daný stát. Mechanika volby je značně nepřehledná. A pozor, viceprezidenta by v takovém případě volila horní komora amerického Kongresu, tedy Senát.

Právní bitva u soudů jako v roce 2000 a nepokoje v ulicích

Mohlo by se tak stát, že prezidentem by byl Joe Biden a viceprezidentem Mike Pence. Ve chvíli, kdy dojde záhadně uprostřed americké volební noci k zastavení sčítání hlasů, uzavřou se volební okrsky, nikdo neví, co se děje a po jejich znovuotevření se najednou zjeví stovky tisíc korespondenčních lístků, je naprosto jasné, proč Donald Trump mluví o ukradení voleb a hrozí, že věc skončí u Nejvyššího soudu. Deep State se rozhodl, že se zbaví Donalda Trumpa jakoukoliv cestou a všemi prostředky

V této časoprostorové iteraci, ve které se nacházíme, provede Donald Trump příští rok jako prezident dvě důležitá rozhodnutí, takže je jasné, že bude prezidentem, neboť v této iteraci je to dané. Ale v této chvíli si ani nechci představovat, co nás v následujících dnech a týdnech čeká. Tohle bude na dlouho a kdo si vzpomene na rok 2000, tak ví moc dobře, jak se čekalo na vítěze voleb až do prosince. Pokud Trump má pokračovat, bude muset zahájit právní kroky. V pátek na Svobodném vysílači CS po 19. hodině si důkladně celou situaci rozebereme, schyluje se totiž k jedné zásadní věci.

Důkaz o podvodu – Když se znovu začalo sčítat v Michiganu, Joe Biden dostal naráz přes 138 000 hlasů, ale Donald Trump ani jediný!Jeden z našich čtenářů nám do redakce zaslal kapitální úlovek. Je to snímek sčítacích statistik státu Michigan, kde obrázek vlevo zachycuje stav před přerušením sčítání v noci, zatímco obrázek vpravo po obnovení sčítání. Joe Biden získal skokově přes 138 000 hlasů, zatímco Donald Trump ani jediný, což je samozřejmě naprostý a statisticky prokazatelný nesmysl, že by šlo o skutečná čísla z reálných voleb, kdy na objem více jak 138 000 hlasů pro Bidena by nepřipadal ani jeden nový hlas pro Trumpa. Děkujeme našemu čtenáři za poskytnutí tohoto závažného důkazního materiálu, který jsme ihned přeposlali volební kampani Donalda Trumpa k prověření. Sdílejte prosím tyto informace, protože jsme svědky největšího volebního podvodu v dějinách.

Aktualizace: Donald Trump již tento znepokojivý důkaz zaregistroval

Další důkaz o podvodu – Skokové navýšení křivky hlasů pro Bidena v Michiganu a ve Wisconsinu po opětovném zahájení náhle přerušeného sčítání-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMuslimové pochodovali německými městy za pokřiku aláhu akbar. Koronavirus se naštěstí mezi muslimy nešiří   
Pridal tk Čtvrtek 05 listopad 2020 - 03:58:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V několika velkých německých městech došlo minulý víkend k vlně muslimských demonstrací proti francouzskému prezidentovi Macronovi. Asi 150 muslimů pochodovalo ulicemi Berlína, Další ve Frankfurtu, Kielu, Fuldě, či Hildesheimu.

Zajímavé je, že země právě vstupuje do dalšího “korona-lockdownu” a třeba v Berlíně jsou zakázány demonstrace více než 100 osobami již od léta, kdy tam proběhlo několik masových demonstrací proti COVIDovým opatřením s více než milionovou účastí. Policie tehdy pochod nerozehnala. Zdá se, že na prorežimních a multikulturních trachtací se koronavirus z nějakého záhadného důvodu nešíří. Čím to bude?

Milan v Německu
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNaše děti   
Pridal tk Čtvrtek 05 listopad 2020 - 03:47:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když je již generaci dospělých zcela zřejmé, že ji z budování socializmu nebo demokracie žádný blahobyt kynout nebude, propaganda vždy vytáhne z rukávu eso, kterým jsou „naše děti“. Vůči svým dětem, nebo případně dětem cizím v případě pedofilů, má téměř každý starší občan jistý sentiment, který se senilitou stáří stále narůstá.

Již vůdce světového proletariátu V. I. Lenin, když sliboval pracujícím masám komunizmus, tak zapochyboval a mluvil na sjezdu mládeže v tom smyslu, že: „Vaše generace se komunizmu nedožije, ale generace vašich dětí, nebo jejich dětí zcela určitě.“ Demokracie se to týká ovšem mnohem více.

Vtip je v tom, že zda se generace vašich dětí, nebo jejich dětí, dožije komunizmu nebo demokracie, nikdy bohužel nebo bohudík nezkontrolujete, neboť se toho nedožijete. Avšak naděje umírá poslední, zejména ta co je tou nejhloupější.

Máme si uvědomit, že máme celý život poctivě pracovat nebo krást, aby naše děti mohly šťastně žít a přizpůsobovat se stále odpornějším a zvrhlejším podmínkám života. Z těchto důvodů je musíme pro stát vychovávat a živit zejména při jejich povinné školní docházce, aby tak získaly lepší šanci uplatnění na trhu pracovních sil. Ačkoliv nám se to uplatnění nějak nevyplatilo, věříme, že našim dětem se vyplatí. Tonoucí se, stébla chytá.

Naše děti jsou státním majetkem, který nesmíme poškozovat ani trestat žádnými tělesnými tresty, ale všemožně rozmazlovat v souladu s nabídkou trhu. Jak píše Písmo svaté, „kdo svého syna miluje, ten jej trestá“. Dialektickým výsledkem toho netrestání a ponížené služby našim dětem a trhu je to, že nás naše děti nemilují, ale jako rukojmí sprostě vykořisťují a zneužívají až do našeho trapného skonu. Ten se obvykle odehrává v nějakém zařízení spokojeného stáří nebo ve vlhkém sklepě rodinného domu, který jsme našim dětem postavili.

Je to známým faktem, že staří a nemohoucí rodiče, kteří jsou umístěni někde v kůlně, sklepě, nebo jiném starobou, močí a výkaly páchnoucím sociálním zařízení, jsou dosti výhodným podnikatelským artiklem, na který lze po odebrání jejich důchodu brát různé nemalé sociální přídavky a příspěvky. Lidé jsou peníze, peníze jsou lidé. Abyste dosáhli jednoho, musíte mít pod palcem druhé. Komodita jako komodita, hlavně že je směnitelná.

Ty naše děti, které jsou více do života, ovšem podnikají samy. Berou pomalé nebo rychlé půjčky, odnášejí věci rodičů do zastavárny, pomáhají prodávat trávu, perník, koks či Tramal, kradou, kšeftují a dělají všemožné dluhy a penále, dokud neskončíte vy nebo oni penále.

Výchova našich dětí je dnes skutečně boj na život a na smrt. Je to válka všech proti všem a skrze peníze ve „vlastní“ rodině. Peníze se totiž staly synonymem pro život, a žít přece chtějí všichni. Není na tom nic špatného, zvláště když žijete na úkor druhých.

Kdo napadá vykořisťování člověka člověkem, napadá podstatu naší svobody, demokracie, ekonomického růstu, lidských a občasných občanských práv a blahobytu, a to zejména blahobytu našich dětí.

Plošné vymírání bílé rasy je žádoucím snem každého zhrzeného rodiče, kterému se díky jeho sentimentální povaze výchova jeho dětí nějak nepoštěstila. Aby neštěstí takových rodičů nebylo malé, musí za trest poslouchat chytré a důležité kecy svého okolí a všemožných mediálních odborníků, kterým se jejich děti poštěstily nebo se jim spíše nepoštěstilo mít děti.

Může za to prý výchova v rodině, nikoliv výchova mediální nebo ulice. Našim dětem se má náležitě vysvětlovat, co si mají a nemají myslet, a co nemají a mají dělat. Ony to hravě při svém chabém morálním založení a nevyvinutém rozumu snadno pochopí.

Kdo není úplně praštěný na hlavu, moc dobře ví, že nic takového nelze vysvětlit ani dospělým rozumným a vzdělaným lidem. I těm to musí vysvětlovat armáda mediálních odborníků typu psychologů, politiků, politologů, sexuologů, psychiatrů a jiných psychopatů, se kterými se zvláště po Velké listopadové revoluci úplně roztrhl pytel.

Je rozhodně lépe, než dělat, druhým vysvětlovat, co mají dělat. Jelikož nejsem žádný velký odborník, nic již dále raději vysvětlovat nebudu. Skálopevně věřím, že mi to vysvětlí druzí.

Wenzel Lischka

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/11/8493-nase-deti.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCo by pro nás znamenala Bidenova výhra....?   
Pridal tk Čtvrtek 05 listopad 2020 - 03:35:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bidenova výhra by znamenala další rozjetí se kola válečných konfliktů , významnou podporu pro farma byznys - to by pro nás znamenalo nucené testování a v návaznosti na něj nucené očkování, výrazně by se zhoršily provokace vůči Rusku s cílem rozpoutat tam další nekonečnou válečnou vlnu, výrazně by opět byla podpořena vlna muslimské migrace do Evropy, neboť rozvrácené země s primitivním elementem se snáze ovládají, výrazně by bylo podpořeno tak zvané digitální otroctví skrze čipizaci a 5G sítě, neboť kontrolovaní robotí bez vlastní vůle se taktéž velmi snadno ovládají.

Tyto volby nejsou jen americké volby, je to celosvětové referendum o tom, jakým směrem se dále vydáme. Nacházíme se ve zlomové době, byť i jen tím, že sledujeme to, co se kolem nás děje a vkládáme do toho své touhy, sny a emoce, toto dění velice výrazně ovlivňujeme.

Není nutné běhat po náměstích s praporem, mnohem podstatnější je nebýt vnitřně lhostejný a vkládat do toho své přirozené emoce. A to třeba i pro nás dnes nejpřirozenější elektronickou formou skrze sociální sítě, neboť naše emoce elektronické hranice nerespektují a dále se rozšiřují a rozvíjejí dle svého vlastního založení.

Nezapomeňte na to a popřejte zdar všem slušným a statečným lidem tady v tom našem světe!

ZDENĚK BÁLEK

Foto (Biden v objetí s muslimským válečným zločincem Thacim)

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVe Francii byl zadržen nezletilý chlapec v souvislosti s teroristickým útokem v Nice   
Pridal tk Čtvrtek 05 listopad 2020 - 03:27:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sedmnáctiletý mladík byl vzat do vazby v rámci vyšetřování útoku v Nice, uvádí Agence France-Presse (AFP, Francouzská tisková agentura) s odvoláním na zdroje blízké vyšetřování.

Nezletilý mladík, který byl zadržen bezpečnostními orgány v departementu Seine-Saint-Denis v pařížském regionu, je podezřelý z korespondence s pachatelem útoku v kostele v Nice.

Další čtyři lidé, kteří byli zadrženi v úterý, zůstávají ve vazbě. Zároveň byl propuštěn 29letý občan Tuniska, který byl zadržen v sobotu, uvádí agentura.

29. října zaútočil muž ozbrojený nožem na lidi v kostele Notre Dame ve francouzském městě Nice. Tři lidé byli zabiti. Útočník byl rychle zadržen. Během zatýkání byl vážně zraněn. Protiteroristická prokuratura zahájila vyšetřování. Šéf prokuratury potvrdil, že u pachatele byly nalezeny dokumenty na jméno muže z Tuniska, narozeného v roce 1999, který začátkem října dorazil do Francie přes italský ostrov Lampedusa.

Macron bude 9. listopadu ve Vídni jednat s Kurzem o boji proti terorismu

Francouzský prezident Emmanuel Macron přiletí 9. listopadu do Vídně, aby projednal s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem boj proti terorismu, uvádí rakouská Spolková kancelář.

Během jednání se rovněž bude hovořit o ochraně vnějších hranic Evropské unie a vztazích s Tureckem.

Le Drian vyzval Erdogana, aby přestal urážet Francii

Paříž očekává, že turecké vedení přestane s urážkami, pomluvami a vyhrožováním na adresu Francie, prohlásil v rámci svého projevu v Senátu francouzský ministr zahraničních věcí Jean-Yves Le Drian.

Ministr uvedl, že Francie má s Tureckem dlouhý seznam sporů, a upozornil na jednostranné kroky Ankary ve východním Středomoří, „agresivní politiku v Libyi“ a politiku Turecka v Náhorním Karabachu.

„Ale v posledních týdnech jsme přešli ve vztazích s Tureckem na nepřijatelnou pro spojence úroveň. Urážky, pomluvy, touha rozpoutat kampaň nenávisti proti Francii a Evropě ... Hrozby. Očekáváme, že turecký prezident a jeho vláda okamžitě ukončí takové chování,“ řekl Le Drian.

„Nebudeme tolerovat, aby na území Francie byly přenášeny nenávist a násilí, šířené malými skupinami, které nesmí mít právo být citovány. Chci také říci, že společná reakce evropských zemí ukazuje, že nejde o francouzsko-turecký spor, ale o útok na Evropu, její hodnoty, její model základních hodnot a právního státu,“ pokračoval francouzský ministr zahraničních věcí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/EnaC
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Pravidla musí platit pro všechny.” Slovenský premiér Igor Matovič se ocitl v karanténě   
Pridal tk Čtvrtek 05 listopad 2020 - 03:23:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda slovenské vlády Igor Matovič informoval o odchodu do domácí karantény. Důvodem je to, že slovenský politik byl kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Zdůraznil rovněž pozitivní význam plošného testování na Slovensku, které označil za jadernou zbraň proti covidu-19.

Dnes na svém facebookovém účtu premiér SR Igor Matovič sdělil, že odchází do domácí karantény, a to kvůli kontaktu s osobou, jež měla pozitivní test na koronavirus.

„No…Pravidla musí platit pro všechny stejně…Jelikož jsem byl v kontaktu s pozitivně testovaným…Hlásím odchod do domácí karantény. Konec hlášení a držte se,” napsal politik.

Na konci příspěvku Matovič vyslovil přesvědčení, že Slováci dokážou zvládnout koronakrizi, i když to nebude snadné. Opakovaně podotkl, že plošné testování je velice účinný nástroj v boji s pandemií, dokonce ho označil za slovenskou jadernou zbraň proti covidu-19.

Bez testu jen někam

Na Slovensku se od pondělí mění pravidla při zákazu vycházení, který platí do 8. listopadu. Má několik výjimek, neplatí ani pro lidi s negativním testem na covid-19. Negativní test je nutné doložit výsledkem RT-PCR testu provedeném po 29. říjnu nebo antigenovým testem z celoplošného testování. Zákaz vycházení neplatí mezi 1. až 5. hodinou v noci.

Bez negativního testu si bude možné během zákazu vycházení zajistit nezbytné základní životní potřeby jako nákup potravin, léků, drogerie, pohonných látek či krmiva pro zvířata. Výjimka platí také pro cestu do zdravotnického zařízení s cílem neodkladného lékařského vyšetření nebo preventivní prohlídky, včetně doprovázení blízké osoby nebo příbuzného a cesty zpět. Výjimka platí i pro děti do deseti let.

Rovněž bez negativního testu můžete na pohřeb blízké osoby, uzavřít manželství nebo jít na křtiny. Platí to i při cestě s cílem péče o blízkou osobu nebo příbuzného, který je na ni odkázán.

Výjimka se týká i procházky se psem nebo kočkou do 100 metrů od místa bydliště a cesty s cílem péče o hospodářská zvířata.

Rodiče budou moci své děti přivést do jeslí či do mateřské školy. Výjimka ze zákazu se týká i cesty do školy v případě žáků nultých ročníků, prvního až čtvrtého ročníku základní školy, základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jakož i cesty do a ze zařízení výchovného poradenství a prevence.

Zdroj: https://sptnkne.ws/EnaB

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBundestag odmítl uznat prezidentské volby v Bělorusku   
Pridal tk Čtvrtek 05 listopad 2020 - 03:19:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německý spolkový sněm ve středu přijal usnesení, v němž parlament sděluje neuznání výsledků srpnových voleb v Bělorusku, popírá legitimitu prezidenta Alexandra Lukašenka a vyzývá k novým volbám za účasti pozorovatelů OBSE.

„Prohlášení bylo přijato, podpořeno frakcemi SPD (Sociálně demokratická strana Německa), Unie 90/Zelení, CDU/CSU (blok stran Křesťanskodemokratická unie Německo a Křesťanská sociální unie v Bavorsku), FDP (Svobodná demokratická strana), proti hlasovala frakce AfD (Alternativa pro Německo), levicová frakce se zdržela hlasování,“ uvedla místopředsedkyně Claudia Rothová, která zasedání předsedala.

Dokument zejména uvádí, že „Spolkový sněm neuznává oficiální výsledky prezidentských voleb z 9. srpna 2020“.

„Volby nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Rozsáhlé falšování voleb je bezpochyby potvrzeno. Nové funkční období Alexandra Lukašenka tak ztratilo jakoukoliv demokratickou legitimizaci,“ uvádí se v rezoluci.

Poslanci odsuzují násilí proti demonstrantům, „svévolné“ zadržování osob z politických důvodů a požadují jejich okamžité propuštění a „rovněž umožnit provedení spravedlivých a svobodných voleb pod mezinárodním dohledem prostřednictvím OBSE nebo jiných vhodných institucí“.

Parlament rovněž vyzývá k „serióznímu a inkluzivnímu dialogu“ o ústavní reformě, která musí omezit moc, předefinovat úlohu a složení Ústřední volební komise a posílit parlament země. Podle poslanců reformní proces „vnucený běloruskými orgány“, který vylučuje účast zástupců protestního hnutí, „zejména Koordinační rady“, nemůže a „nesmí“ takovou reformu nahradit. Poslanci prohlašují, že běloruské orgány ignorovaly nabídky k dialogu.

Spolkový sněm vítá sankce EU, které byly zavedeny proti Bělorusku začátkem října, a požaduje nové sankce proti Lukašenkovi a jeho okolí (velvyslanci EU v Bruselu již ve středu tento krok schválili). Poslanci konstatují, že takový vnější nátlak na Bělorusko je nezbytný za účelem pomoci najít vnitřní běloruské řešení krize.

„Východiskem z krize v Bělorusku může být vytvoření kulatého stolu se zapojením široké aliance zástupců občanské společnosti.“

Poslanci rovněž zdůrazňují nutnost mediačního úsilí, a to i v rámci OBSE, a také s účastí Ruska, „jehož vliv v Bělorusku je vysoký“. Autoři rezoluce se domnívají, že takové zprostředkování pomůže dospět k „přechodnému období vedenému uvnitř Běloruska“.

Poslanci se obracejí na vládu Spolkové republiky Německo s požadavky na opatření, která by měla sledovat cíle deklarované poslanci a rozšířit některé z jejich deklarovaných bodů. Poslanci žádají zejména o finanční pomoc demonstrantům, kteří utrpěli násilí, pomoc nezávislým běloruským médiím a další opatření.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Ena9

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3108 sec,0.1492 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,725kB