Sobota 21 listopad 2020
Přepis čtvrteční tiskovky Trumpa   
Pridal tk Sobota 21 listopad 2020 - 17:59:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přátelé, svobodně sdílejte, i po částech. Zřejmě musíme dělat občanskou novinařinu, dokud se i naše masmédia budou nadále vášnivě oddávat propagandě, místo aby dělala skutečnou novinářskou práci.

Shrnutí tiskovky právního týmu Donalda Trumpa, 19. listopadu 2020, Newsmax TV

Rudy Giuliani:

- V krátkosti vás seznámíme s tím, co jsme za uplynulé dva týdny zjistili, náš právní tým je početnější, ale my jsme jeho představitelé a reprezentanti Donalda Trumpa (DT).
- Když jsme se v přímém přenosu dívali, jak DT v Pennsylvánii vede o 700.000 hlasů a najednou v tomto státě volby prohrál a začali jsme se setkávat s dalšími statistickými anomáliemi, pojali jsme podezření na průběh voleb a začali jsme volby šetřit.
- Podvod v US volbách nejsou pouze ojedinělé případy, jak se na začátku mohlo zdát. Nacházeli jsme systematické stopy napříč všemi zeměmi. Anomálie se vyskytovaly zejména ve velkých městech, kde většinu hlasů ve volbách v minulosti získávali Demokraté a ve městech, která měla v minulosti problémy s podvody. Pouze popis podvodných případů z Philadelphie by vydal na celou knihovnu. Totéž je možné říci o Detroitu.
- Zde jsou podrobnosti:
- V Pennsylvánii jsme zjistili 682.770 volebních lístků, o kterých máme místopřísežně potvrzeno, že u nich neproběhla řádná kontrola, jednalo se korespondenční hlasy.
- Na mnohých místech nebyli republikánští zástupci připuštěni k otvírání obálek s korespondenčními hlasy, jak je to dáno zákonem. Byly tak započítány hlasy od zesnulých, hlasy byly započítávány opakovaně u jednoho volebního lístku.
- Obálka, podle které lze hlas verifikovat, se poté vyhodí, takže přepočítávání hlasů v Georgii nám neřekne vůbec nic.
- V některých státech je zákonem umožněno dodatečně opravit chyby u korespondenčního hlasu. Toto bylo umožněno ve státech, kde tradičně vítězí Demokraté, ale nebylo to umožněno ve státech, kde vítězí Republikáni. Tyto hlasy pro republikánského reprezentanta byly tak považovány za neplatné. V Pennsylvánii nejsou tyto opravy ze zákona možné, ale přesto byly umožněny voličům Joe Bidena (JB), nikoliv voličům DT. V Pennsylvánii na to máme stovky nebo spíše tisíce svědků.
- V jiných městech, např. v Pittsburghu, se stalo, že lidé přišli volit a zjistili, že už "odvolili". Máme svědectví o 15.000 takových případů, přímo v Pittsburghu. Máme svědky z volebních komisí, že pokud se jim do rukou dostal neplatný korespondenční hlas pro JB, prostě ho někomu připsali s vědomím, že se dotyčný možná nedostaví k volbám osobně.
- To všechno jsou nepřímé důkazy, ale máme i místopřísežná prohlášení asi 50-60 svědků, kteří jako republikánští reprezentanti volebních komisí nebyli připuštěni k přepočítávání hlasů, dokonce byli i fyzicky napadáni. Proč jim kontrola přepočítávání nebyla umožněna? Často kontrola nebyla dovolena ani zástupcům Demokratů, protože panovaly obavy, že to budou poctiví lidé. Jedno takové svědectví máme z Michiganu.
- Nyní vám ukážu jedno místopřísežné prohlášení, protože v médiích neustále opakujete, že na tyto podvody nemáme žádné přímé důkazy. Američané mají právo se tyto informace dovědět a vy nemáte pravomoc před nimi tyto informace zatajovat. Nemáte právo o tom lhát. Tato žena mi dala svolení, abych sdělil její jméno. Podobné svolení od ostatních svědků nemám, protože se bojí, že byste je obtěžovali, zastrašovali, že by ztratili svou práci, přátele. V žalobách jsme přišli o mnoho obhájců, protože jim bylo vyhrožováno a někteří, kteří případ nevzdali, mají dokonce policejní ochranu. To, co se děje v této zemi, je strašné a cenzura, kterou vy sami děláte, situaci jen zhoršuje.
- Jessy J. je po mnoho desítek let zaměstnankyní státu Michigan, v městě Detroit. Dostala příkaz od svého nadřízeného, aby antidatovala sady volebních lístků a že nemá ve volební místnosti vyžadovat po voličích žádné průkazy totožnosti. Toto bylo přikázáno všem zaměstnancům. Viděla mnoho voličů, kteří jednak poslali korespondenční hlas a jednak volili osobně. Bylo jí nakázáno, že nemá u volebních lístků hledat nedostatky, chyby, chybějící podpisy voličů. Byly antidatovány a započítány hlasy, které přišly později, než bylo určeno zákonem. Proč by se něco takového dělo, pokud by nedocházelo k podvodu? Nemůžete tvrdit, že nemáme přímé důkazy. Jessy J. o tom bude svědčit u soudu, pod přísahou. Takže nelžete, že nemáme žádné přímé důkazy o podvodu.
- Stejně tak, jako moje práce je právně ochránit prezidenta Spojených států, vaše práce je šetřit tyto případy a informovat o nich veřejnost, protože jinak jen dovolujete, aby bylo takové jednání obecně tolerováno. Vaše práce je prostudovat si tyto důkazy, nikoliv nepravdivě informovat o tom, že žádné důkazy neexistují. Víte, kolik takových místopřísežných prohlášení pouze v michiganském případu máme? Dvě stě dvacet.
- Máme svědectví, které by bylo na prvních stránkách vašich novin a ve všech zprávách, kdybyste ovšem v sobě nechovali tak nesmyslnou patologickou nenávist k administrativě DT. Pod přísahou bylo vypovězeno, že ve 4.30 ráno 4. listopadu (den po volbách) přijela na jedno detroitské volební místo dodávka. Všichni, kteří v té době uvnitř počítali volební lístky, se radovali, protože si mysleli, že jim přivezli občerstvení. Nebylo to jídlo. Byly to tisíce a tisíce volebních lístků v koších na odpadky, papírových taškách a kartonových krabicích. Odnesli je na místo, dali je na stoly - mysleli si, že všichni republikánští zástupci jsou pryč - dva byli ještě na místě, stejně jako zaměstnanec Dominion (k této společnosti se ještě vrátíme). Svědkové pod přísahou vypověděli, že vše, co slyšeli a viděli, potvrzovalo, že všechny nově dovezené hlasy byly pro JB. Na obálkách často nebylo nic napsáno, ale všechny hlasy byly pro JB. Jednalo se odhadem o 60.000 až 100.000 hlasů, čistě pro JB. Mnohé hlasy byly započítávány opakovaně i třikrát. Toto odpřísáhli tři američtí občané.
- Něco podobného se stalo v Pennsylvánii, v Michiganu. Jeden případ má stovky místopřísežných prohlášení podobný svědectvím, o kterých jsem mluvil.
- V některých státech, jako je Milwaukee nebo Wisconsin, platí velmi přísná pravidla pro korespondenční hlasy. Ve Wisconsinu nemůžete jen tak obdržet korespondenční volební lístek, musíte si ho přímo vyžádat. Takže když se takový korespondenční hlas započítává, vždy se podle tamního zákona kontroluje, jestli volič o tento hlas požádal. Ale toto pravidlo nebylo uplatněno v severním Wisconsinu a jiných částech tohoto státu. Paradoxně se to dělo v místech, kde mají Demokraté historicky převahu. Kdyby byly započítány pouze platné hlasy ve Wisconsinu, DT tam s velkou převahou vyhrál.
- Kdyby byly započítané pouze platné hlasy, DT v Pennsylvánii vyhrál volby o 300.000 hlasů.
- Ve Wisconsinu bylo antidatováno mnoho korespondenčních hlasů, které právě přepočítáváme.
- Konkrétně ve Wisconsinu došlo k jevu, kterému říkáme "hlasy navíc" (over-vote). Toto je něco, co byste vy sami měli Američanům vysvětlit. Zjistili jsme, že v některých distriktech volilo 200% registrovaných voličů. Je obvyklé, že nikde nevolí ani 100% registrovaných voličů, takže jak lze vysvětlit, že někde volilo 200% nebo 300% voličů? Ve skutečnosti je více hlasů než 80% považováno za "over-vote".
- V Michiganu a Wisconsinu jsme zaznamenali, že volilo 150%, 200% i 300% registrovaných voličů. I toto je důvod, proč ve volebním okrsku Wayne nebyly hlasy republikánskými reprezentanty potvrzeny.
- V Detroitu (Michigan) volilo dvojnásobné až trojnásobné množství registrovaných voličů.
- Existují dokonce volební okrsky, kde volilo násobně více lidí, než kolik tam žije, včetně dětí. To je absurdní.
- To, co vám tady popisuju, je masivní podvod. Nejedná se jen o pár stovek chybně započítaných hlasů.
- V Georgii podáme žalobu pravděpodobně zítra. Nemusím vám říkat podrobnosti, ty případy jsou podobné jako ty, které jsem již popisoval.
- V Atlantě (Georgia) opět nebyli republikánští reprezentanti připuštěni ke kontrole přepočítávání hlasů, mnozí voliči volili dvakrát, ale také zde máme speciální případ, kdy byli voliči zastrašováni a donuceni změnit svou volbu.
- V Arizoně budeme také pravděpodobně podávat žalobu, zde jsme v procesu získávání důkazů.
- Možná budete překvapeni, ale mnoho podvodů se objevilo také v Novém Mexiku a ve Virginii, kde také zvažujeme žaloby.
- Ve státech, které zde na mapě vidíte označené červeně, což jsou Georgia, Pennsylvánie, Michigan, Wisconsin, Nevada a Arizona, DT získal více než dvojnásobek hlasů, které v těchto státech zvrátí výsledek voleb. Jsou to hlasy pro DT, jejichž platnost můžeme dokázat.
- Předkládáme vám žaloby od amerických občanů, které si můžete prostudovat, abyste posoudili, zda vám tady celou dobu říkám pravdu. Máme jich tisíce, další a další přibývají každým dnem.
- To, co se stalo, je skutečně potupné. Myslíte si, že se všichni demokratičtí zástupci ráno 3. listopadu probudili a měli všichni stejný nápad, jak zmanipulovat volby ve svůj prospěch? Jen tak náhodou, nezávisle na sobě? Ve Philadelphii, v Detroitu, v Las Vegas, v Atlantě, ve Phoenixu? Nemyslíte, že to všechno spíš vypadá jako plán? Není to spíš plán, který byl zosnován Demokraty a jejich kandidátem? Vždyť i on sám řekl, že "má nejlepší podvodný volební tým v zemi". Možná i to je důvod, proč nepořádal žádnou velkou předvolební kampaň. Možná věděl, co se stane. To všechno muselo být plánováno předem. Je to hanebné, možná stejně jako všechny ostatní věci, které jsou Demokraté zvyklí dělat ve svých kancelářích a o kterých veřejnost nikdy neinformujete. Při počítání hlasů používáme venezuelské know-how, možná se z nás má stát další Venezuela, ale tohle nemůžeme dopustit - aby někdo doslova ukradl prezidentské volby americkému lidu. Lid zvolil Donalda Trumpa. Nezvolil si Joe Bidena. Ten zdánlivě vyhrál jen kvůli neplatným hlasům, podvodným hlasům, které byly započítány po skončení prezidentských voleb. Dejte nám příležitost, abychom vše dokázali, a my to uděláme.

Sidney Powell:

- To, co se tady skutečně děje, je masivní vliv komunistických investic na americké prezidentské volby, konkrétně jde o vliv Kuby, Venezuely a pravděpodobně Číny.
- Smartmatic je software, který je používaný nejen ve volebním systému Dominion, ale i v jiných volebních systémech u nás.
- Smartmatic byl vytvořen ve Venezuele, pod řízením Hugo Cháveze, který si potřeboval zajistit vítězství ve volbách.
- Máme jednoho velmi důležitého svědka, který nám vysvětlil, jak vše funguje. Jeho místopřísežné prohlášení je přílohou žaloby v Georgii. Svědek uvádí mnoho podrobností, protože byl ve styku s Hugo Chávezem, bylo mu vysvětleno, jak software pracuje a byl přítomen volbám, kde byl tento software použit tak, aby Hugo Chávez vyhrál, což bylo účelem vzniku tohoto softwaru.
- Jakmile u našich prezidentských voleb viděl, že software byl vypnut během volební noci, věděl přesně, co se děje.
- Software má mnoho možností, jak se dá bočními cestami ovlivňovat - může být připojen k internetu, je možné do něj vkládat data z USB, ale jeho největší předností je, že dokáže měnit počet hlasů, odebrat je jednomu kandidátovi a připisovat je druhému.
- Smartmatic má v sobě zabudovaný algoritmus, kde je možné nastavit určité procento hlasů, které mají být změněny.
- Zřejmě by se nám to nepodařilo nikdy zjistit, pokud by DT nezískal v některých státech hlasy v tak masivní míře, že se tento algoritmus porouchal - to byl důvod, proč musely být počítače vypnuty.
- Pak musely přijít na řadu uměle vytvořené korespondenční hlasy, některé dokonce natištěné na originálním papíře a s dokonale stejným natištěným označením hlasu pro JB.
- To odpovídá jednak statistickým údajům, kdy docházelo ke zvýšenému započítávání hlasů pro JB a jednak to souhlasí i se svědeckými výpověďmi.
- Představitelé společnosti Dominion nejsou nikde k nalezení, začali ze dne na den stěhovat své kanceláře. Jedna z nich byla i v Torontu, sdílená se společností pana Sorose.
- Jedním z představitelů Dominion je i pan Malloch Brown, muž No.2 George Sorose v UK.
- Zjistili jsme také propojení Dominion s nadací manželů Clintonových a s dalšími známými americkými politiky.
- (následuje citace z místopřísežného prohlášení, potvrzující informace výše a sdělující další podrobnosti) Svědek zdůrazňuje, že Smartmatic představuje obrovské bezpečnostní riziko pro Spojené státy, tyto skutečnosti byly sděleny předchozí US administrativě už v roce 2006, ale zůstaly bez odezvy. Byly dále sděleny v roce 2019 tajným americkým službám a není jasné, jak byly tyto informace použity.
- Existuje nahrávka jednoho z představitelů Smartmatic s představitelem hnutí Antifa, kde v zastoupení JB konspirují proti DT.
- Smartmatic je používán v mnoha amerických státech bez bezpečnostní certifikace, protože státy si byly vědomé bezpečnostních rizik (Texas).
- Bezpečnostní rizika spočívají zejména v tom, že kdokoliv může do systému získat administrativní práva a měnit jakékoliv volební výsledky, algoritmus, neboli poměr, jakým mají být započítávány skutečné hlasy - Biden 1,5 a Trump 0,7) byl používán napříč Spojenými státy, nejen v rozhodujících státech. Toto je potvrzeno odborníky a online statistikami při započítávání volebních hlasů.
- Na internetu je možné stáhnout manuál, kde jsou tyto funkce zdůrazňované jako výhody Smartmatic.
- Je naprosto nepochopitelné, proč bylo v minulosti povoleno tento software používat v US a proč zůstaly autority nečinné, ačkoliv o tom byly informovány.
- Na internetu je možné shlédnout video, ve kterém se dítěti podařilo ze svého mobilního telefonu "nabourat" do počítačů, sčítajících volební hlasy.
- Máme mnoho svědectví, která potvrzují, že volební komise byly instruovány pracovníky Smartmatic, jak se zbavit volebních hlasů pro DT, stejně jako když ve svém počítači mažete dokumenty do koše a nahradit stejný počet hlasů ve prospěch JB.
- Jeden z představitelů Smartmatic se ve videu na internetu chlubí tím, jak je možné v programu bez problémů změnit jeden milión hlasů jednoho kandidáta ve prospěch druhého.
- Nyní by mělo nastat vyšetřování těchto zločinů ze strany každého státu, existuje mnoho důkazů.
- Máme důkazy, že státy v Jižní Americe tento software používaly, aby jejich diktátorští vůdci mohli zůstat u moci.
- Chci, aby americká veřejnost věděla, že se při našem vyšetřování nenecháme zastrašit. Amerika patří americkému lidu, jsme odhodláni tyto zločiny napravit. Prezident Trump vyhrál prezidentské volby s obrovským náskokem a dokážeme to. Vrátíme Spojené státy těm, kteří volí svobodu.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSprostořeká Geislerová   
Pridal tk Sobota 21 listopad 2020 - 17:53:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Paní Geislerová,

rozhodně Vám nelze upřít, že jste dobrá herečka, i když je pravda, že krásy jste příliš nepobrala a jen díky fotogeničnosti je Vaše tvářička pohledná či hezká. To je tak asi všechno, co je na Vaší osobě pozitivního. Chápu, že Vaše popularita díky hereckým výkonům je poměrně značná, avšak zase ne taková, abyste mohla kázat morálku a odvolávala se na občany, očekávajíc jejich podporu na ochranu ČT.

Předně bych Vám doporučil zjistit si, jak ČT a její zpravodajské zaměření hodnotí občané České republiky. Vy bojujete za zachování ČT, ačkoli o její likvidaci vůbec nejde. Jde o to, aby ČT produkovala vyvážené, objektivní a pravdivé zpravodajství, neboť neobjektivní, jednostranné a často nepravdivé či zkreslené zpravodajství filmy, pohádky a krimi seriály, které divákům ČT nabízí její potřebnou úroveň nezachrání. Česká televize navzdory tomu, že má statut veřejnoprávní, totiž slouží jen výhradně jistému kruhu osob. To je v pořádku, paní Geislerová?

Chápu, že Vaše starosti a obavy o ČT mají zcela jiný charakter. Je to snaha údajně zachránit svobodu a nezávislost ČT právě po stránce zpravdojaství, které je kritizováno některými členy Rady ČT, např. slečnou Lipovskou či panem Veselým a dalšími. To, že ČT po stránce zpravodajské činnosti tito lidé oprávněně kritizují (jako odezva či reakce na nespokojenost občanů) se Vám zdá jako útok na svobodu a nezávislost ČT.

Nicméně, řekla jste svůj hodně problematický názor, hodláte se i nadále zasazovat o svobodu a nezávislost České televize, což beru jako Vaše občanské právo na svobodný projev a osobní aktivitu. Jenže...

Výpady, hrubé a krajně nevhodné osočování slečny Lipovské dokazuje, že Váš index inteligence, tj. IQ, pokud snad nevíte, o čem je řeč, je na hraně disfunkčního uvažování, naprosté morální bezcharakternosti, neomalenosti a společenského chucpe nejvyššího kalibru. Nehodlám Vás častovat nějakým hrubým, nekorektním přirovnáním, i když mám k tomu velké nutkání. Mohu jen konstatovat, že jste velmi domýšlivá, sebestředná, bezcharakterní a drzá héérečka, která si myslí, že díky své popularitě může urážet a nactiutrhat člověka, který na rozdíl od Vás má také patřičné vzdělání, morální úroveň, cit pro čest a spravedlnost a hájí zájmy většiny občanů ČR.

Vy hájíte především svoje zájmy a zájmy těch, kteří Vás za nevkusné kecy platí. Byla-li řeč o vzdělání, herečko Geislerová, Vaše vzdělání je, pokud se nepletu, na úrovni základní školy, takže svým vzděláním slečně Lipovské nesaháte ani po kotníky. O co nižší vzdělání, o to větší je Vaše drzost, neomalenost a falešná představa, bůhví jakou pozoruhodnost sdělujete. Osobnost slečny Lipovské drze dehonestujete a vysmíváte se jí slovy:

"Slečno/paní Lipovská, jestli můžu (a to můžu, jste veřejný činitel), vy už jste někdy něco vytvořila? Máte za sebou nějakou činnost, která by se dala nazvat jako prospěšná? Veřejně prospěšná? Něco, co by se dalo nazvat uměním, ovládáte? Vytvořila jste někdy něco kreativního? Je pozoruhodné, čemu jako ekonomka věnujete svou pozornost, ale rozhledem, zkušeností a morálním postojem to vlastně odpovídá těm chlebíčkům. Hlídejte je. Pozorně!

A doporučuju vám někdy zajet na mezinárodní filmový festival nebo festival televizní tvorby. Možná by vám došlo, co znamená slovo reprezentace. Teď však chlebíčkům zdar a ať si nikdo nedá ani drobek navíc,"

JIŘÍ BAŤA

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSrbský patriarcha Irinej zesnul v Pánu po prohrané bitvě s COVID-19   
Pridal tk Sobota 21 listopad 2020 - 11:44:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Srbský patriarcha Irinej zesnul v Pánu po prohrané bitvě s COVID-19 v pátek 20. listopadu 2020 v 7:07

Prezident Srbska Alexander Vucic na Instagram napsal: „Bylo mi ctí vás poznat. Lidé jako vy nikdy neodejdou. Kéž je jeho paměť věčná!“.

Srbský patriarcha Irinej byl hospitalizován od 5. listopadu ve vojenské nemocnici „Karaburma“. Podle oficiálních oznámení patriarchátu vykazoval srbský patriarcha v předchozích dnech známky zlepšení.

Čtvrteční oznámení však uvádělo, že se jeho zdravotní stav zhoršil a patriarcha byl intubován .

Srbský patriarcha Irinej se narodil 28. srpna 1930. Jeho rodiči byli Zdravko a Milijana Gavrilovic z vesnice Vidova nedaleko Cacaku. Základní školu dokončil ve své rodné vesnici a střední školu v Cacaku a teologickou školu v Prizrenu v Kosovu a Metohii. Poté absolvoval teologickou fakultu v Bělehradě.

Po ukončení vojenské služby byl jmenován profesorem Prizrenovy teologické školy, ale před přijetím tohoto jmenování obdržel klášterní postřih (sliby) v klášteře Rakovica a obdržel církevní jméno Irinej, v říjnu 1959.

Na Svatý a Velký pátek téhož roku byl vysvěcen na jeromonacha v kostele v Ruzici v Bělehradě. Jako profesor na Prizrenově teologické škole strávil několik let postgraduálním studiem v Aténách. V roce 1969 byl jmenován ředitelem klášterní školy v klášteře Ostrog, odkud se vrátil do Prizrenu na pozici ředitele této slavné teologické školy.

V roce 1974 byl zvolen vikářem srbského patriarchátu s titulem biskupa v Moravici. V roce 1975 byl zvolen biskupem v Nis.

Na trůn srbského patriarchy byl zvolen 45. patriarchou srbské pravoslavné církve 22. ledna 2010, poté, co zesnul předchozího srbského patriarcha Pavle.

Akt intronizace Jeho Svatosti Irineje, arcibiskupa z Pecu, metropolity Bělehradu-Karlovce a srbského patriarchy, byl proveden během svaté liturgie v bělehradském katedrálním chrámě archanděla Michaela.

Slavnostní liturgii celebroval zvolený srbský patriarcha Irinej s koncelebrací jeho bratrů biskupů, kněží a jáhnů a zástupců ruské a řecké církve.

Patriarcha Irinej byl formálně dosazen na starověký trůn srbských patriarchů v klášteře v Pecu dne 3. října 2010 za účasti zástupců všech sesterských pravoslavných církví.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŽijí podle EU v ČR již pouze míšenci?!   
Pridal tk Sobota 21 listopad 2020 - 05:57:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Orgány EU jsou marketingově velmi aktivní. Co chvíli na mě vykoukne nějaká jejich reklama. Jen to vypadá, že úředníci EU již žijí v představě, že v ČR žijí nyní pouze míšenci. Nebo jejich nabídky a reklama není určena pro bílé Čechy, ale pouze pro “uprchlíky”, Případně jejich potomky, které zplodili s nějakou naivní běloškou?

Nebo se snad jedná o podprahové vnucování představy, že Čech rovná se míšenec?! Agenda EU a jejich pánů tomu odpovídá. Je to tedy cílené podsouvání podprahových marketingových sdělení. Tohle ale má snadné řešení a to se jmenuje Czexit!

FOTO: Bělochům v Evropě globalisté dlouhodobě vnucují, že normální je míšenec z páru černoch a běloška. Text na obálce časopisu říká “Nová Evropa”

Bruselan,
který se živí prací
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč, čeho a kdo se bojí vývoje kauzy Rady ČT?   
Pridal tk Sobota 21 listopad 2020 - 05:49:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Docela nedávno si odvážně, ve službách a v zájmu opozice, zaspekuloval novinář Šídlo ze Seznamu, o pádě vlády a jmenování vlády úřednické prezidentem republiky. Byť to sám jako spekulaci neoznačil, naopak, vydával to za téměř jistotu. Shrnutím veřejně dostupných informací, lze také zaspekulovat o tom, co, proč a kdo hraje největší role ve výbušné kauze Rady ČT, její kontrolní komise a České televize vůbec. A na rozdíl od toho Šídla není potřeba si nic vymýšlet, jenom ta fakta a informace seřadit, vytřídit a dát do souvislostí.

Skutečností je to, že ČT, převážně a hlavně v oblasti zpravodajství, pracuje prapodivně až nestandardně, v nesouladu s jejím posláním veřejnoprávního média, placeného z koncesionářských poplatků VŠECH občanů, koncesionářů, nejenom politiků, příznivců a voličů současné politické opozice. Přesto je ČT už zcela otevřeně, neskrývaně hlásnou troubou, PR organizací, poskytující služby jenom té opozici a dávno tomu již je, když byla nestrannou, objektivní, nezaujatou a vyváženou ve svých zpravodajských a politických pořadech, od samotných zpráv až po různé komentáře, debaty, rozhovory. Mnohokrát a různě kritizovaná, komentovaná a odsuzovaná skutečnost, pravda a nic než pravda, žádné spekulace, ČT je součástí opozice a "kope" za ni aktivisticky, víc jak pilně. Hlavně proti vládě, premiérovi, ale i prezidentovu republiky.

Komu a proč tento stav vyhovuje, jakou roli v této celkem nechutné frašce proměny naší, všech, televize v jejich, opoziční a proti té nadpoloviční množině voličů, kterou se snaží podprahově, ale i zcela otevřeně manipulovat, podsouvat jí jiné, jejich názory? Kdo z toho profituje a kdo to všechno zaštiťuje, doslova kryje? Zase, zcela bez jakékoliv spekulace, jednoznačně šéf tohoto mediálního molochu, krmeného koncesionáři cca sedmi miliardami ročně, generální ředitel ČT Dvořák.

Sedm miliard, povinně vysbíraných z kapes koncesionářů, ze kterých si, nutno podotknout, vyplácí sám ten šéf přímo prezidentský plat, s odměnami i ten převyšující. A v záhadné výši platy aktivistických komentátorů, moderátorů. Ta záhada tkví prý úmyslně v tom, že ten koncesionář, který to vše platí, cáluje ze své kapsy, ještě nedozrál k tomu, aby ty sumy pobral, snad pochopil. Volně citovaná slova pana generálního ředitele s prezidentským platem a přeštědrými, milionovými ročními odměnami. Takže občane, koncesionáři - plať a neptej se, co a jak s tvými penězi činíme, kolik komu a za co platíme, vůbec už se neopovažuj volat po nějaké kontrole hospodaření s těmi penězi, co nám dáváš, protože jsi prostě a jednoduše hloupej, přímo blbej na to, abys to věděl.

Jo, samozřejmě, je tu, zákonem daná, Rada ČT, která to jakoby vše, to hospodaření hlavně, schvalovala. Na doporučení poradní kontrolní komise. Která ale, jak plyne zvolna a doložitelně z uvolňovaných informací, žádné spekulace, na povrch, nic nekontrolovala, vše doporučila na první dobrou, protože nač pracovat, když to kapesné zase, těch několik málo desítek tisíc měsíčně, není teda žádný velký vejvar, že ano. Byla to dobrá Rada, přímo zpřátelená, žádný problém, panu generálnímu odkejvala všechno, i ty miliony odměn, hlavně klídek, tabáček, pohodička, vždyť kamarádi, že? Že, pane Šarapatko? Že se taky kopne nějaká malá kamarádovi, o tom žádná. Jistě, spekulace, ale víc jak limitně se blížící pravdě. Kamarádi taky potřebují mít nějaké své pořady a "díla" ve vysílání a taky se jim za to musí zaplatit. Kdo, za kolik, jo, to se (zatím) nikdo nedoví ... Jo, ty začerněné smlouvy, to je věc, panečku! A ta kontrolní komise? Prosímvás, vždyť jsme také kamarádi, tady to podepiš a žádné strachy, je to v cajku, neřeš to. A kdyby náhodou nebylo, tak to nějak pořešíme, že ... https://www.parlamentnilisty.cz/.../Dozorci-komise-CT-Je...

Dovolením nových členů Rady ČT, které bylo naprosto transparentní, volby poslanců v Parlamentu byly svobodné, demokratické a řádné, dle platného zákona o ČT, se ale začalo to bahýnko, ten ustálený kal, ty zdánlivě nerozbitné ledy hýbat a je tu poprask jak Brno. Je tu strach, obrovský strach všech zainteresovaných, tím generálním ředitelem počínaje, až po ty odvolené členy kontrolní komise. Že se jim na ty jejich levárny přijde, že to ta prokletá Lipovská, i ten Xaver a Matoch rozvrtají, že se budou ptát a budou nekompromisně, naprosto v souladu se svými pravomocemi, chtít odpovědi. Že budou chtít vidět ty smlouvy bez toho začernění, na což mají právo zase ze zákona. A třeba i vědět, kolik bere takový otázkař nedělní, protože oni byli řádně zvoleni a ten pan generální už jaksik nemůže říct, že jsou blbí na to, aby to věděli a pobrali.

V kauze Rady ČT, její kontrolní komise a vůbec celé ČT tak jde jenom a pouze o peníze zainteresovaných nespokojených a o moc (a z ní plynoucí zase peníze) politiků, kteří jí už a někteří ještě, nemají, ale chtějí mít. O nic víc a o nic méně.

Paní Lipovská, pánové Xavere Veselý a Matochu, ale i další slušní radní, ptejte se, prosím, žádejte odpovědi. Za nás, podle pana generálního blbé, koncesionáře. Protože když si někoho platíme, tak chceme vědět za co a za kolik. A také chceme, aby se nám naše ČT vrátila, všem, aby nebyla jenom PR agenturou opozice. Děkujeme.

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Zdroj: Vaše věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV polských a maďarských novinách by si od Jourové ani pes kůrku nevzal   
Pridal tk Sobota 21 listopad 2020 - 05:46:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V polských a maďarských novinách nenechají na eurokomisařce Jourové nitku suchou. Jak se říká, pes by si od ní (po přečtení novin) kůrku nevzal.

Jourová vycházejíc z prostředí nepříliš hrdých Čech, především nerudně urazila národní hrdost národů, které si své důstojnosti historicky váží a hájí ji. Zejména Maďaři už těžko mohou unést cokoli, co je z EU prezentováno přes tuto osobu. Od prezidenta a premiéra až po prosté Maďary.

Je čím dál zjevnější, že EU by si evidentně nejen v očích Poláků a Maďarů zhojila imič, kdyby se od způsobů a představ této madam distancovala. Maďaři povstali jako první národ proti útlaku sovětského bloku, a eurounijní blok si mílovými kroky sveřepě a nesmyslně nabíhá na stejnou zkušenost.

Zdroj: https://magyarnemzet.hu/kulfold/lemondasra-szolitotta-fel-kovacs-zoltan-vera-jourovat-8983277/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMaďarsko přes výhrůžky EU dovezlo ruskou vakcínu!   
Pridal tk Sobota 21 listopad 2020 - 05:43:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Představy EU o důstojnosti a hodnotě lidského života se čím dál více rozcházejí s ostatním civilizovaným světem. Naposledy se EU propůjčila vyhrožování Maďarsku, pokud doveze ruskou vakcínu.

Dnes Maďarsko evropskému režimu navzdory dovezlo pokročilou, logisticky praktickou a účinnou vakcínu Sputnik V z Ruska.

Maďaři tak dostávají jako první a politicky nejvyspělejší země Evropy vakcínu proti coronaviru.

Zdroj: https://www.rt.com/russia/507227-watch-first-european-nation-get/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponK Zemi se blíží obrovský asteroid   
Pridal tk Sobota 21 listopad 2020 - 05:40:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
K Zemi se blíží asteroid 153201 (2000 WO107) o rozměru 370krát 820 metrů, uvádí se na webu Střediska pro zkoumání objektů kolem Země NASA.

Do minimální vzdálenosti se k Zemi planetka přiblíží 29. listopadu v 06.00 SEČ. Tato vzdálenost bude 11krát větší než vzdálenost k Měsíci. Takže tentokrát nepředstavuje host z vesmíru pro naši planetu žádné nebezpečí, i když patří k potenciálně nebezpečným, protože protíná oběžnou dráhu Země.

Je zajímavý také něčím jiným. Podle databanky Asterank, v níž jsou shromážděny informace o 600 tisících asteroidů, se odhaduje cena užitkových nerostů na 2000 WO107 na 17,4 miliardy dolarů. Nebeské těleso obsahuje totiž nikl, železo a kobalt.

Nebezpečný asteroid se rekordně přiblížil k Zemi

Astronomové zaznamenali asteroid VT4, který obnovil rekord ve sbližování se Zemí, píše The Universe Today.

Nebeské těleso o průměru pět až deset metrů proletělo 13. listopadu nad jižním Pacifikem nedaleko Pitcairnových ostrovů. Přibližně 15 minut po sblížení s naší planetou 14. listopadu roku 2020 ho zachytily teleskopy systému ATLAS (Asteroid Terrestrial Impact Last Alert Systém) na Havaji.

Vesmírný objekt proletěl pod oběžnou dráhou ISS – ve vzdálenosti 345 kilometrů nad Zemí. Obnovil rekord stanovený v srpnu, kdy se asteroid 2020 QG přiblížil k naší planetě na tři tisíce kilometrů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ExS5
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMožného odchodu ČSSD z vlády se premiér Babiš nebojí. Už ví, kým by sociální demokraty nahradil   
Pridal tk Sobota 21 listopad 2020 - 05:28:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přijetí nového daňového balíčku během nočního hlasování ve Sněmovně může zásadním způsobem ovlivnit vztahy uvnitř vládní koalice. Řada členů ČSSD v čele s jejím šéfem Janem Hamáčkem zkritizovala pozici ANO, ODS a SPD a označila tento krok za rozvracení veřejných financí, někteří dokonce dali najevo, že si přejí opustit vládní koalici.

Dnes v noci v Poslanecké sněmovně proběhlo hlasování o zavedení změn v daňovém systému, jejichž součástí je i zrušení superhrubé mzdy. Byl přijat návrh Andreje Babiše, který mimo jiné předpokládá zavedení sazeb daně z příjmů ve výši 15 a 23 procent. Hnutí ANO si při hlasování zajistilo podporu ze strany členů ODS, SPD a Trikolóry, zatímco proti tomuto návrhu se jasně postavili sociální demokraté, lidovci a členové TOP 09.

Výsledek hlasování a pozice svých koaličních partnerů z ANO podrobil tvrdé kritice předseda ČSSD Jan Hamáček, jenž varoval před nepříznivými důsledky přijetí výše zmíněného návrhu, který označil za začátek rozvratu veřejných financí.

„V případě prodloužení nouzového stavu ve sněmovně zvítězil rozum, který ji však opustil při hlasování o daňovém balíčku. V příštích měsících a letech nás bude hlava bolet nejen z následků covidu, ale i z nezodpovědné sekery zaseklé poslanci ANO, ODS a SPD,” napsal na svém Twitteru první místopředseda české vlády.

Hejtman Pardubického kraje a člen ČSSD Martin Netolický šel ještě dál a vyzval své kolegy k opuštění vládní koalice. Podle něj se včerejší postup členů ANO dá považovat za nedodržení spolupráce v rámci koalice.

„Ať si ANO dovládne s kým chce. Upřímně se modlím, aby ten marast jednoho soukromého hnutí již skončil. Nedodržení koaliční spolupráce je to minimum ze včerejší hloupé frašky,” vyjádřil své pohoršení pardubický hejtman.

Sociální demokraty mohou nahradit odborníci z ANO

Možný rozpad vládní koalice předsedy ANO a současného premiéra Andreje Babiše zjevně nepálí. Podle jeho slov v případě odchodu sociálních demokratů z vlády je ANO dokáže nahradit svými odborníky.

„Pokud vypoví koaliční smlouvu, nic se nestane. Vládu doplníme odborníky za ANO. Její konec by mohl nastat jen poté, co by jí sněmovna vyslovila nedůvěru,” uvedl ve svém komentáři pro Deník předseda české vlády.

Podle zdroje předseda ČSSD Jan Hamáček, stejně jako ministr kultury Lubomír Zaorálek, o možnosti odchodu z koalice zatím neuvažuje, a to kvůli pandemii covidu-19, které Česko stále čelí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ExNm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponItalská média a odborníci tleskají čínskému hospodářskému oživení   
Pridal tk Sobota 21 listopad 2020 - 05:21:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
ŘÍM 19. listopadu - Nejnovější ekonomická data druhé největší světové ekonomiky přitahovala v Itálii velkou pozornost, místní média ocenila čínský ekonomický růst a odborníci vysoce oceňují čínský trh.

Podle údajů zveřejněných v pondělí Čínským národním statistickým úřadem vzrostla čínská průmyslová produkce s přidanou hodnotou v říjnu meziročně o 6,9 procenta a přitom si udržela stejné tempo jako v září. A maloobchodní prodej spotřebního zboží, hlavní měřítko čínské spotřeby, se meziročně vyšplhal o 4,3 procenta.

Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu zveřejněného v říjnu se v Číně očekává v roce 2020 ekonomický růst 1,9 procenta, a Čína bude letos jediná hlavní ekonomika, která vykáže pozitivní růst.

„Čínská ekonomika vykazuje odolnost nad očekávání,“ uvedl online deník Affari Italiani a dodal, že silná ekonomická výkonnost Číny „je v absolutním kontrastu se západními ekonomikami.“

„Pozornost se stále více zaměřuje na Čínu a její růstové ambice,“ uvedl web finančních zpráv Money a dodal, že uprostřed ekonomické nejistoty a ničivé pandemie COVID-19, zejména v Evropě a Spojených státech, je Asie opět „protagonistou globální scény."

„Čína začala znovu fungovat," uvedla zpravodajská televizní stanice Sky TG24. „Čínská ekonomika obnovila tempo růstu, jaké jsme zvyklí vidět."

Tisková agentura ANSA uvedla, že „v Číně se podařilo dostat koronavirus pod kontrolu“.

Vzhledem k úzkým ekonomickým vazbám mezi Čínou a Itálií, první evropskou zemí a zemí skupiny G7, která se připojila k iniciativě Pásmo a stezka, reagovaly italské trhy na čínské hospodářské oživení pozitivně.

Italská burza cenných papírů v Milánu skončila v úterý o 0,6 procenta vyšší, první obchodní den poté, co Čína zveřejnila svá ekonomická data, čímž překonala ostatní významné evropské trhy. Ve středu otevřela milánská burza o jedno procento vyšší.

Odborníci a zasvěcenci také přikládají velký význam čínskému trhu.

„Čína je pro vládu zásadním obchodním partnerem se strategickým významem,“ uvedl v úterý think-tank Competere.

„Každá italská společnost by měla mít kapitolu své strategie do roku 2030 věnovanou Číně,“ uvedl Josef Nierling, výkonný ředitel společnosti Porsche Consulting, v článku publikovaném v Affari Italiani.

„Abychom byli úspěšní na stále sofistikovanějším trhu, který se zaměřuje na domácí spotřebu, je nutné mít „lokální přístup pro místní spotřebitele“, vyvíjet a nabízet naše nejinovativnější produkty v Číně,“ Dodal Nierling.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2434 sec,0.0693 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,707kB