Středa 25 listopad 2020
VÍT SKALSKÝ: JAK JE TO SE SVOBODOU A STÁTNÍ SVRCHOVANOSTÍ PO LISTOPADU 1989?   
Pridal tk Středa 25 listopad 2020 - 13:53:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Asi hlavní dva motivy pro změnu komunistického režimu spočívaly v požadavku posílení státní suverenity a uvolnění svobody slova. Státní suverenita byla porušovaná ze strany Sovětského svazu, svoboda slova byla potíraná ideologickou cenzurou a politickými paragrafy.

Rámec ideologické cenzury byl dán marxisticko-leninskou ideologií, zákonné omezení spočívalo hlavně v paragrafech na ochranu republiky a hanobení presidenta. Sovětský svaz nás omezoval ohledně nepřímého zasahování do zákonodárství a přítomností vojenských jednotek.

Bohužel, změna k lepšímu se neodehrála. Spíše naopak. Zkostnatělý marxismus-leninismus byl nahrazen neomarxismem. Marxismus leninismus stanovil komunistickou stranu jako předvoj zájmů třídy dělníků a rolníků. Proto byla zakázaná kritika KSČ a státních představitelů (komunistů). Zakázaná byla obhajoba kapitalismu a liberální demokracie. Tento ekonomicko-společenský řád byl pojímaný jako nepřátelský vůči dělníkům. A dělnické zájmy representovala komunistická strana. Tak lze zkráceně charakterizovat ideologický koncept před rokem 1989.

Neomarxismus má mnohem širší záběr. Jako nepřítele neomarxisté berou celou západní společnost za vykořisťovatele-utlačovatele. Politický předvoj utlačovaných tvoří především neziskové organizace, mnohé liberálně demokratické strany, humanitní vysoké školy a různé nadnárodní politické instituce. Vykořisťované-utlačované tvoří etnické menšiny, obyvatelé bývalých západních kolonií, ženy, homosexuálové, narkomani apod. Z tohoto rozšíření ‘vykořisťovatele’, ‘vykořisťovaného’ a ‘representanta zájmů vykořisťovaných’ samozřejmě plyne nárok na rozsáhlejší cenzuru a hromadnější politické pronásledování.

Politické pronásledování a cenzura jsou častější než před rokem 89. Lidé jsou stíhaní za pouhé věty, slova nebo jednoduché symboly. Malé množství politických paragrafů před rokem 89 bylo vystřídáno celou paletou politických zákonů (tzv. trestné činy proti soužití a další). Tyto zákony se tváří jako nepolitické, ale jsou interpretovány čistě v neomarxistickém duchu především ze strany politicky proškolených státních zástupců. Masovou cenzuru zajišťují nadnárodní informační a politické instituce, pracovníci neziskových organizací a celá řada dobrovolných udavačů.

Státní suverenita je více nabourávána než v předlistopadovém období. Sovětský svaz byl vystřídán Evropskou unií. Evropská unie prosadila nadřazenost jejího zákonodárství. Už se nejedná o nepřímý vliv jako za SSSR. EU tlačí intenzivněji na ztrátu naší národní a kulturní identity, než tak činili Sověti.

S odstupem třiceti let od barevné revoluce lze říct, že jsme si pohoršili v záležitostech suverenity a svobody. Většina národa je také více ideologicky zblblá. Změna je s ohledem na zmíněné hodnoty více žádoucí, než tomu bylo v éře před rokem 89. Zastánci naší suverenity a svobody 17. listopad slavit nemůžou.

autor je předseda MO ND Plzeň

Zdroj: https://narodnidemokracie.cz/vit-skalsky-jak-je-to-se-svobodou-a-statni-svrchovanosti-po-listopadu-1989/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGrétin restart: Vítejte v Británii 2030 - žádný benzín, doprava, ani svoboda pohybu. To je budoucnost Net Zero   
Pridal tk Středa 25 listopad 2020 - 13:46:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Urychlení zákazu prodeje nových aut a dodávek s benzínovými a naftovými motory vládou Spojeného království - místo plánovaného roku 2040 má zákaz začít již v roce 2030 - je autoritářským nesplnitelným snem o „řešení“ změny klimatu.

Klíčový bod, týkající se přechodu na elektromobily, který ohlásil předseda vlády Boris Johnson jako součást svého desetibodového plánu, jehož cílem je dosáhnout ve Velké Británii do roku 2050 uhlíkové neutrality, je ten, že jde spíše o signál prestižní hodnoty, než o důvěryhodný projekt. Je to špatně zamaskovaný krok vlády Spojeného království, který má ukázat globální vůdčí postavení ještě předtím, než se ujme své role hostitele summitu o změně klimatu COP26 v příštím roce.

Tento signál probouzející se ctnosti by byl k smíchu, kdyby to nemělo hluboce znepokojující autoritářské důsledky pro budoucnost.

Máme tady vládu, která byla neschopná během koronavirové krize něco zorganizovat (vzpomeňte si na fiasko s nedostatkem ochranných prostředků pro zdravotnický personál a na úplnou katastrofu s trasováním), která se však zavázala k tomu, že provede zásadní transformaci nejen v rámci britské přepravy, ale v předělání celé infrastruktury a energetiky, která je k tomu zapotřebí.

Rozsah této výzvy je ohromný. Například výroba elektřiny, která má dodat energii pro tuto revoluci, je obrovská. V roce 2018 činila výroba elektřiny ve Velké Británii přibližně 333 terawatthodin (TWh), avšak téměř nic z této elektrické energie nebylo určeno pro elektromobily. Pokud by byl zakázán veškerý benzín a nafta, které používají auta a lehká nákladní vozidla, Spojené království by muselo navíc vyprodukovat elektřinu v hodnotě nejméně 343 TWh, aby to stačilo k pokrytí potřeby.

Stručně řečeno, elektrifikovat britskou dopravu do roku 2030 znamená vybudovat dostatek elektráren a rozvodných sítí, aby se více než zdvojnásobila veškerá současná kapacita. Zajímalo by mě, jaké kurzy vypíše bookmaker z naší místní sázkové kanceláře.

Kromě elektřiny je zde také ožehavá otázka nabíjení. Současné elektromobily mají dojezd přibližně 250 mil (tj. 402 km). To je dobré pro krátké trasy. Ale delší vzdálenosti vyžadují více nabíjecích stanic a rychlejší nabíjení. V současnosti je tomu tak, že většina majitelů elektromobilů nabíjí svá auta přes noc, což znamená, že mají k dispozici nabíjení nebo spolehlivé parkovací místo, kde mohou nabíjet. Překonat „silné obavy z toho, zda dojedou“ - faktor, který brání mnoha spotřebitelům, aby přešlo na elektromobily - to znamená více dotací a podpor, investice do infrastruktury. Stručně řečeno, více nákladů.

A to je další obrovská výzva. Sužovaný automobilový průmysl po celém světě je v takové pozici, že není schopen snížit průměrnou cenu elektromobilu na polovinu. Platby běžných motoristů za silniční daň a daň z paliv byly spolu s dalšími daňovými příjmy až dosud používány na podporu nákupu ekologických automobilů. Podle Institutu pro fiskální studia vynáší motorismus 40 miliard liber ročně (zhruba pět procent celkových vládních příjmů), zejména na daních z pohonných hmot. Pokud tohle zdanění zmizí, co jej nahradí?

Tyto pochybnosti naznačují, že schopnost vlád a výrobců aut změnit více než stoletou historii výroby spalovacích motorů a zajistit během deseti let elektrickou budoucnost je prostě pošetilost. Například v loňském roce se ve Velké Británii prodalo pouze 38 000 plně elektrických vozů z celkového počtu 2,3 milionu prodaných vozů. Deset let na to, aby elektromobily konkurovaly tržnímu podílu 92,6% benzínových a naftových aut, je nesplnitelný sen. Ano, některá hybridní auta budou povolena až do roku 2035 a automobilový průmysl na tom pracuje, ale stále je to obří a nerealistická výzva.

Není pochyb, že státní úředníci v Johnsonově administrativě umí počítat a ví, že tohle všechno nedává smysl. Ale o to nejde. Podstatou je poukázat na skutečnost, že problémy se změnami klimatu spočívají v životním stylu každého z nás. Základem je změna chování a vytvoření nového morálního rámce.

Není to o dramatických inovacích, které by snížily výrobní náklady a náklady na provoz. Pokud by tomu tak bylo, hlavní pozornost by se upnula spíše na průmysl, než na jednotlivé spotřebitele. Například elektrifikace těžkých nákladních vozidel, autobusů a autokarů by eliminovala pěkných 7,6 milionů tun nafty ročně a vyžadovala by mnohem méně energie na výrobu. Dokonce i tohle by byl úspěch, a to mnohem proveditelnější, než současné zaměření se na průměrného spotřebitele.

Skutečné nebezpečí spočívá v tom, že i zbrklý a nepřipravený pokus o realizaci tohoto projektu vyústí ve dvoustupňovou společnost: bohatí, kteří budou dýchat lepší vzduch morální převahy, versus chudí, kteří ztratí svobodu pohybu, výběr a samostatnost.

Zatímco lidé, oddaní ekologii, budou ve volném čase jezdit na kole a chodit pěšky (přičemž budou pracovat z domova), z nás ostatních se stanou Kubánci. Budeme opravovat svá stará a stále zchátralejší auta, a budeme čekat, až ti skvělí a dobří politici vyhlásí další „desetiletý plán“, jak udržet společnost s nulovou svobodou.

Norman Lewis

The Greta Reset: Welcome to the UK 2030 - the no petrol, no transport, no freedom of movement Net Zero future vyšel 19.11.2020 na rt.com. Překlad Zvědavec.

FOTO: Nevyužité stojany Tesla v nabíjecí stanici pro elektromobily na parkovišti ve Velké Británii.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/11/8513-gretin-restart.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropský parlament plánuje schválit rezoluci na polské zákony o potratech v rámci dalšího útoku na svrchovanost země   
Pridal tk Středa 25 listopad 2020 - 12:18:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve středu uspořádá Evropský parlament debatu o potratovém právu v Polsku v reakci na rozhodnutí polského ústavního soudu, že eugenický potrat je neslučitelný s polskou ústavou. Poslanci mají také během jednání přijmout usnesení o polských zákonech o potratech.

Polský poslanec Evropského parlamentu za právo a spravedlnost (PiS) Patryk Jaki zdůrazňuje, že diskuse a usnesení se shodují s diskusemi o rozpočtu EU a mechanismech právního státu . Domnívá se, že v budoucnu budou proti Polsku vznesena obvinění EU týkající se porušování právního státu, pokud jde o práva na reprodukci, čímž bude ohrožen konzervativní postoj země k této otázce.

Jaki vysvětlil, že existuje obava, že by se takový přístup Evropského parlamentu mohl přenést na zbavení Polska fondů EU.

"Pokud mají být Poláci potrestáni za to, jak uvažují, jaký program si zvolí, v jaké hodnoty věří, pak je to naprosto proti tomu, co je napsáno ve smlouvách. Smlouvy jasně stanoví, že se jedná o veškeré kompetence členského státu, a Evropská unie s tím nemá nic společného, ​“ prohlásil.

Europoslanec uvedl, že tlak na Polsko v Evropském parlamentu roste poté, co se Polsko postavilo proti dohodě o rozpočtu kvůli mechanismu právního státu.

"Každý den je proti Polsku nějaký nový - v našich očích klamný - útok," zdůraznil. Kromě diskuse o potratech uvedl také úterní debatu o zprávě o základních právech v EU.

Dokument o základních právech se týkal takzvaných „zón bez LGBT“, o nichž polská vláda uvedla, že neexistují a jsou založeny na nepravdivých zprávách. Jaki také zdůraznil, že zóny nejsou skutečné, jelikož se tyto zákony týkaly tradičního modelu rodiny, který byl zapsán do ústavy a byl zdůrazněn zakladateli EU.

Europoslanec PiS Ryszard Czarnecki kritizoval pokusy Evropského parlamentu schválit mechanismus právního státu běžnou většinou místo jednomyslné dohody.

"Nyní, když dočasná většina přehlasuje dočasnou menšinu, a to se děje pod diktátem německo-francouzského tandemu - je to naprosto proti všem základním principům při zakládání evropského společenství," uvedl.

Czarnecki varoval, že EU se stává méně komunitní a je v bodu obratu, který začíná spirálovitě klesat.

Dodal, že v EU vznikají opoziční síly, protože mnoho zemí nepřijme berlínský a pařížský diktát, který přímo hraje na požadovanou strategii ruského prezidenta Vladimira Putina.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKreml vysvětlil, proč Putin dosud nebyl očkován proti COVID-19   
Pridal tk Středa 25 listopad 2020 - 12:03:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský prezident Vladimir Putin dosud nebyl očkován proti koronaviru, protože rozsáhlé očkování ještě nezačalo, a jako hlava státu se nemůže dobrovolně přihlásit, řekl novinářům jeho tiskový mluvčí Dmitrij Peskov.

Peskov tedy odpověděl na otázku, proč se hlava státu dosud nerozhodla očkovat proti COVID-19.

"Prezident nemůže použít necertifikovanou vakcínu." Nyní budou všechny postupy ukončeny a pokud to bude považovat za nutné, bude o tom informovat veřejnost, dodal prezidentský tiskový mluvčí.

Minulý týden Putin na summitu BRICS uvedl, že ruské vakcíny proti koronavirům jsou bezpečné.

"Existují ruské vakcíny, fungují, fungují efektivně a bezpečně," řekl.

Ruské vakcíny proti koronaviru

První ruskou vakcínou byl vyvinut ústavem Gamaleya z Ministerstva zdravotnictví Ruska s názvem „Sputnik V“. V současné době prochází fází postregistračního výzkumu v Moskvě, kterého se zúčastní 40 tisíc lidí, z nichž čtvrtina dostane placebo. Souběžně se používá k očkování rizikových skupin - lékařů, zdravotního personálu a učitelů.

Druhá ruská vakcína „EpiVacCorona“ vědeckého centra „Vector“ Rospotrebnadzor byla zaregistrována 14. října. V poregistračních studiích léku, které začaly v úterý 17. listopadu, se 40 000 lidí zúčastní také v různých oblastech Ruska, bude testováno samostatně na 180 dobrovolnících starších 60 let.

Chumakovovo centrum Ruské akademie věd vyvinulo vlastní vakcínu, vakcínu obsahující celý virion, která obsahuje celý virus. Tento lék také prochází klinickými zkouškami s 300 dobrovolníky. Očekává se, že vakcína bude registrována do konce roku.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZmatečná a přitvrzující korona opatření? Česká vláda připravuje půdu pro “dobrovolné” očkování. Chce udělat lidem život tak nesnesitelný, že si jí raději nechají píchnout…   
Pridal tk Středa 25 listopad 2020 - 09:48:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po vyhlášení zákazu nočního vycházení (naposledy za heydrichiády v roce 1942), zrušení výuky ve všech školách, zavření českých obchodů (nadnárodní korporace, banky a imigrantské obchody ale otevřeny být mohou) přišla další vlna vládní šikany. Od minulého týdne je do zbylých obchodů vpuštěn jen omezený počet lidí. Kdo si chce koupit chleba, nebo toaletní papír si pěkně vystojí frontu venku v zimě. Jde o náhodu, nebo je to jen chaos vládních diletantů?

Vůbec ne! Jedná se o cílené šikanování a buzerování bílých Čechů, kterým chce vláda tak znepříjemnit život, že si pak raději nechají “tu bezpečnou vakcínu” píchnout. Že je to genetická hra s ohněm a tedy vlastním zdravím a životem jim pak už bude jedno. Jejich život bude tak nesnesitelný, že rezignují Podpořeno to bude propagandou, jak je vakcína neškodná, jak lidé s vakcínou mohou začít zase žít “normální život” atd. atd. O tom to celé je. Tohle není výmysl “Slováka” Babiše (Babiš sice přišel ze Slovenska, ale Slovák není). Podle stejného vzoru se jede v celé západní Evropě a cíl je stejný masová vakcinace bílého gojima pochybnou vakcínou. Půjde bílý člověk na prážku jako ovce? Nebo se vzbouří, viníky korona pandemie tvrdě potrestá? Zatím se ukazuje, že v celé Evropě je odpor proti pochybné vakcíně velmi silný a to dokonce (jistě né náhodou) mezi zdravotnickým personálem, který ví o “neškodnosti” vakcín za ta léta své. Tahle je navíc skutečně podivná vakcína, jedná se o první vakcínu, která bude geneticky modifikovat lidské buňky. Nyní jde o fyzické přežití, tak by si měl každý vše sám řádně rozmyslet. Po vakcinaci již nebude cesta zpět.

vědátor
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon“Italové, podřízneme vám krky”, zpívají muslimští “umělci” v uprchlickém centru. Nenávist to ale není   
Pridal tk Středa 25 listopad 2020 - 09:41:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Uprchlíci, kteří jsou organizovaně přiváženi do Evropy, mají výrazné umělecké nadání. V přijímací centru na italském ostrově Sardinie natočili hudební video, kde slibují Italům podřezat krky. Tak se vděční “před válkou prchající” uprchlíci odměňují svým italským hostitelům.

Nenávist to ale není, každý (muslim, černoch, Žid, LGBT++P) má přece svobodu slova. Trochu jiná měřítka jsou pochopitelně ze zákona kladena na bílé Evropany, v jejich případě je to nenávist a jdou do vězení. Totéž platí i v naší vlasti. To dá “multikulturní” rozum, že bílý většinový Čech musí mít postavení druhořadého člověka, když prim hrají vyvolené menšiny!

Jenže na vině nejsou muslimové, ani černoši. Ti jsou jen důsledek. Neomarxismus vymysleli pánové Adorno, Samuel a další, žádný Muhamad, Abdul a spol. U nás ho implementují lidé jako Dienstbier, Stropnický, Freud, Novotný, Marxová a další. To přece žádní muslimové nejsou!

Sára Stein, NYC, USA
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPokud si nenecháte do těla vpíchnout vakcínu, nesmíte do našich letadel! Australský QANTAS jako první na světě zavede orwellovskou leteckou přepravu   
Pridal tk Středa 25 listopad 2020 - 09:33:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pokud si nenecháte do těla vpíchnout vakcínu, nesmíte do našich letadel! Australský QANTAS jako první na světě zavede orwellovskou leteckou přepravu, jakou jste ještě nikdy nezažili! A neprojedete se ani novým autem, Ursula von der Leyen představila emisní normu Euro 7, což bude znamenat likvidaci automobilek v Evropě, protože elektromobily nikdo nekupuje, prodávají se jen díky dotacím, ale na ty většina států EU ekonomicky nedosáhne! Vize digitální ekonomiky a 4. průmyslové revoluce s člověkem jako otrokem a vězněm, který se nebude moci svobodně pohybovat a cestovat bez dozoru a ani po vlastní ose!

Když jsem před 2 lety ve své knize Human Ex Machina psal o tom, že v éře 4. průmyslové revoluce se stane elektřina novým zlatem a novou komoditou nahrazující ropu ve smyslu krve globální ekonomiky, mohlo to v roce 2018 znít jako sci-fi. Podrobně jsem popisoval, jaké události se začnou odvíjet v naší iteraci, a že procesy řízení povedou k izolaci jedince, aby se nemohl pohybovat, aby nemohl jezdit vlastním autem, aby nemohl létat, aby byl izolován doma, aby pracoval z domova, aby se učil z domova.

Už před 2 lety jsem vysvětloval, že cílem globalistů není vyměnit současná auta se spalovacími motory za elektrická v poměru 1:1 z toho důvodu, že nikde v Evropě globalisté ani na sekundu a ani na okamžik neplánují výstavbu nových stovek jaderných elektráren, aby utáhly miliardy megawattů, které budou v následujících dekádách potřebovat stovky milionů elektrických aut, která nahradí ta stará na fosilní paliva. Tomuto principu se říká “energetická rovnice” a na mainstreamu o ni prakticky nikdy neuslyšíte.

Energetická rovnice vyjadřuje vztah mezi jednotkou výkonu zařízení, tedy automobilu, a na straně druhé zdroje, ze kterého je energie pro výkon zařízení čerpána. Pokud by měla být auta v Evropě vyměněna za elektromobily v poměru 1:1, potom by v Evropské unii muselo být podle nedávné reportáže v německé televizi postaveno celkem 120 nových jaderných elektráren o celkovém ročním výkonu přibližně 1 800 až 2 500 TWh. To odpovídá zhruba ročnímu výkonu 100 Temelínů. Zároveň by ale těchto 120 nových elektráren nesmělo vyrábět elektřinu pro nikoho jiného, na žádný jiný účel, jako je třeba elektřina pro domácnosti, železnice, průmysl atd.

Musely by pokrývat výhradně nabíjení elektromobilů v Evropě. Jak sami tušíte, takový monstrózní plán je vyloučený, nerealizovatelný, ale přesto nevyhnutelný, pokud se mají vyměnit spalovací auta za elektrická v poměru jedna ku jedné. A tady nastává hluboké a děsivé mlčení jak Evropské unie, tak i automobilek, tak i ekologických aktivistů. Ano, energetická rovnice nemá řešení pro výměnu spalovacích aut za elektrická v poměru 1:1 v Evropě. A všichni doufám už chápete, co to znamená.

Elektromobilita přinese do Evropy ohrožení národní energetické bezpečnosti jednotlivých zemí

Jakmile dojde k ukončení výroby aut se spalovacími motory a posléze dojde i k zákazu starších vozů s těmito motory, pro velkou část populace to bude konec svobody pohybu po vlastní ose. Nebudou mít totiž peníze a prostředky na vlastní elektrické auto. Nepůjde ani tak o to, že by nešlo snížit výrobní ceny elektrických aut na cenu těch spalovacích, postupně by se dokázaly automobilky na tyto ceny dostat na rovném a nepokřiveném trhu, jenže energetickou rovnici nelze obejít. Lidé nezačnou kupovat elektrická auta, protože nikde nejsou rychlonabíječky s opravdu rychlým nabíjením a v opravdu velkém počtu. Už dnes se lidé přetahují o nabíjecí místa.

Nejde ani o to, že by nešlo na každou benzínovou pumpu nainstalovat stejný počat stojanů na elektro, jako je stojanů na tekutá paliva. V tom není ten problém. Problém je s energetickou rovnicí. Ta energie pohánějící auto se skrývá ve dvou podobách. Jedna podoba je 1 litr benzínu či nafty v kanystru. Druhá podoba je 1 kWh v drátu, rozuměj v rozvodné síti. Zatímco dodávky ropy od těžaře přes rafinerie až do nádrže auta jsou za 100 let dokonale propracované, a to včetně meziskladů, v případě elektřiny nic takového neexistuje a existovat nebude, protože je to fyzikálně vyloučené.

V dnešní době každá suverénní země má tzv. národní bezpečnostní politiku. A do této politiky spadají i národní strategické rezervy paliv, které obsluhuje v ČR společnost Čepro, která má strategické zásobníky ropy a paliv v Kralupech nad Vltavou. Výhoda ropy je v tom, že se dá skladovat a když přijde krize, je možné do těchto rezerv sáhnout. Jenže, kde se dá skladovat elektřina pro nabíjení aut? Nedá se skladovat v žádném zásobníku, v žádné nádrži, s výjimkou ztrátového ukládání do přečerpávacích vodních nádrží. Elektřina se prostě nedá racionálně a bezztrátově skladovat.

Pokud jednotlivé země přejdou na elektromobilismus, vystaví se riziku ztráty národní strategické bezpečnosti, protože v případě útoku na velkou elektrárnu v zemi, která zajišťuje nabíjení stovek tisíc nebo milionů aut, dojde ke kolapsu dopravy a zásobování v celé zemi, která nebude mít jiného řešení, než přesměrování elektřiny z jiných zemí, a to po celou dobu, kdy elektrárna nebude v provozu. Takové země tak ztratí svoji národní bezpečnost, stanou se závislými na dodávkách elektřiny z cizích zemí. Jinými slovy, proces nasunování elektromobility je procesem zbavování jednotlivých národních zemí jejich energetické a palivové bezpečnosti a suverenity.

Šéfka EU šokovala automobilky návrhem na Euro 7 normu v roce 2025, která není fyzikálně dosažitelná pro spalovací motory. Lidé budou bez aut, začínají přiznávat ekonomové

Není proto divu, že šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila, že v roce 2025 by měla začít platit nová emisní norma Euro 7, která požaduje tak brutální snížení emisí dusíku ve spalovacích motorech aut, že toho nelze fyzikálně nijak dosáhnout a nelze to ani kompenzovat produkcí elektromobilů, aby se to vyvážilo, protože o elektrická auta není zájem, protože si je kupují lidé pouze na dotace.

A dotační trh má jeden problém, který jde i proti zájmu automobilek. Na stará auta se totiž vyrábí náhradní díly a součástky, což je pro automobilky velký kšeft a business. Tím, že si člověk koupí spalovací auto, tak to znamená, že bude potřebovat náhradní díly, dříve či později. A na tom automobilky vydělávají peníze, to jsou tzv. after market prodeje. Jenže, dotace na elektrické auto se poskytují jen naproti potvrzení o likvidaci starého spalovacího auta, které tak neskončí v bazaru, ale jako šrot.

Automobilka tím ztratí after market. A elektrická auta mají příliš malou poruchovost pohonné trakce, protože namísto složitého motoru a převodovky je v autě primitivní elektrický motor z pračky, ovšem poněkud vetší. Převodovka není v elektrickém autě vůbec žádná. Pokud se něco v autě může pokazit, je to obvykle nějaká elektronika, čidla nebo senzory, ale pro automobilky to nepředstavuje žádný pořádný kšeft. Zapomeňte na výměny rozvodů, na výměny olejů, filtrů (s výjimkou klimatizace). Tohle všechno u elektrických aut padá, není to tam.

Jak budou končit spalovací auta, automobilky začnou cítit poklesy tržeb v after market sektoru, to samé servisy a opravny aut. Automobilky tak budou situaci řešit tak, že svůj zisk budou tlačit přímo do ceny auta, které bude dotované tak dlouho, jak to jen půjde. A až to nepůjde, automobilky to semele. Ve výsledku tak bude na ulici jezdit určité penzum elektrických aut, které budou oblepovat pár nabíjecích stojanů ve městech a zbytek lidí bude jezdit MHD a na delší trasy si budou lidé elektrická auta půjčovat. Člověk bude zbaven svobody pohybu po vlastní motorizované ose.

Při cestě letadlem vás bude na letišti přepážce u odbavení čekat i očkování, jinak neodletíte

Ale to není všechno. Člověk by mohl mít pohnutky, že bude cestovat za svobodou do dalekých zemí. A tomu potřebují globalisté zabránit. Určitě jste viděli programovací sérii filmů The Hunger Games, kde civilizace byla rozdělena do distriktů s různou sociální úrovní, s různými úlohami práce a výroby, přičemž mezi distrikty nemohli lidé cestovat. Bylo to možné pouze vlakem, pokud měl člověk povolení. Hollywood v této filmové sérii pouze předpověděl, co chystají globalisté.

Svět bude rozdělený do domínií, resp. distriktů, resp. regionů, mezi kterými bude cestování nesmírně obtížné a komplikované, ve skutečnosti nežádoucí. Cestování mezi kontinenty se má stát tak obtížné a frustrující, že bude dostupné jen pro prověřené a spolehlivé osoby. Australská letecká společnost QANTAS proto oznámila, že na paluby svých letadel pro všechny mezinárodní lety bude pouště jenom očkované cestující. Kdo nebude očkovaný, QANTAS ho na palubu nepustí. Nebude stačit ani negativní test, člověk bude muset mít vakcínu.

Podle informací bude QANTAS nabízet očkování přímo na svých přepážkách na letištích, kdy vakcína bude připočtena k ceně letenky a pasažér si ji online dopředu objedná a na letišti dostane očkování po předložení cestovního pasu. Není dosud jasné, jestli QANTAS bude akceptovat nějaké digitální covidové pasy, protože zatím žádné mezinárodní pasy neexistují a podle všeho bude QANTAS spoléhat pouze na vlastní očkování pasažérů na přepážkách, minimálně v prvních letech, než se mezinárodní společenství domluví na nějakém globálním covidovém pasu, který by uznávala většina států a zemí. QANTAS si sám povede databázi svých očkovaných cestujících. Ti tak budou nepřímo nuceni do budoucna létat jen s QANTAS, aby se nemuseli očkovat znovu u jiné letecké společnosti, která nemusí potvrzení o očkování od QANTAS akceptovat.

Dokud nebude mezinárodní covidový pas, do té doby de facto nikdo těmto potvrzením věřit nebude a bude snaha očkovat cestující přímo před nástupem do letadla, a to i přesto, že třeba osoba již očkovaná je, ale nemá v ruce potvrzení přeložené do angličtiny, anebo potvrzení aerolinky z dané země neuznávají kvůli vysoké míře korupce, tedy ve strachu, že potvrzení je vydané ad-hoc za úplatek lékaři, ale dotyčná osoba očkována nebyla, pouze má potvrzení o očkování. QANTAS tomu tak bude chtít podle všeho předejít a bude lidi přeočkovávat. Jaké důsledky to může mít pro organismus člověka, to snad nemusím zdůrazňovat.

Globalisté se snaží zamezit kontaktům a návštěvám mezi obyvateli jednotlivých distriktů planety Země stejně, jako to předpověděla sága The Hunger Games. Lidé mají být jen doma, chodit do práce a z práce, s nikým se nestýkat… nepřipomíná vám to něco?

Tyto děsivé procesy na letištích povedou k tomu, že velká část lidí nikam létat nebude, prostě si místo zahraniční dovolené v daleké cizině za mořem raději zvolí dovolenou v dojezdové vzdálenosti vlakem, autobusem, případně elektrickým autem. Lidé tak budou omezeni svým cestováním na distrikt, resp. region a daný kontinent, ve kterém žijí.

Dojde tím k naplnění modelu The Hunger Games, kde jednotlivé distrikty se odloučí od sebe, komunikace a návštěvy mezi lidmi zaniknou, zůstane jen elektronická komunikace, protože cestování po vlastní ose bude zrušeno a cestování přes hranice a pomocí letadel a vlaků bude mít příliš mnoho překážek. Elektrická auta nebudou, pokud budou, tak daleko nedojedou. Při překročení hranic vás budou testovat jak laboratorní myši, nebo budou do vás vpichovat vakcíny, přímo na přechodu, přímo na letišti na přepážce.

Nebude to ale povinné, řeknou vám, že je to dobrovolné, že nemusíte podstupovat testy a vakcinace, že prostě se můžete otočit a vrátit se domů, nikam neodcestujete. Budou vám argumentovat stejně jako slovenský premiér, že nikdo nikoho nenutí, ale kdo se nechá testovat, bude svobodnější a bude mít větší výhody než ten, kde se nenechá testovat a očkovat. QANTAS je první, protože Austrálie se stává fašistickým státem a laboratoří globálních sionistů na zavádění fašistických procesů řízení v zemi, proto mně to nepřekvapuje.

Jakmile se to osvědčí příští rok, převezmou to všechny aerolinky, přímo na přepážkách budou lidem píchat jehly do ramene. A bude to dobrovolné, protože dobrovolně se budete moci rozhodnout, že nikam nepoletíte. Great Reset tak zcela změní společnost, ve které svoboda jako pojem úplně zanikne a transformuje se do consent tyranny, tedy do tyranie se souhlasem občana, která nově bude vydávána za “svobodu”. A důkazem toho je i celoplošné “dobrovolné” testování před Vánoci v ČR podle vzoru okopírovaného ze Slovenska. Testování v ČR bude podle Andreje Babiše dobrovolné a stejně tak i dobrovolně vás nepustí firmy do práce, pokud se “dobrovolně” neotestujete. Máme už první informace o firmách v ČR, které toto aktivisticky mají nachystané podle vzoru firem ze Slovenska. Velký reset právě dorazil i do ČR.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news
/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNarkolepsie z očkování proti prasečí chřipce?   
Pridal tk Středa 25 listopad 2020 - 05:13:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
BLÍŽÍ SE POVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI KORONAVIRU. DŘÍVE NEŽ DO SEBE NECHÁTE VPRAVIT JAKOUKOLI "VAKCÍNU" PROTI ČEMUKOLI, PŘEČTĚTE SI PŘÍSPĚVEK Z ROKU 2015:

Narkolepsie z očkování proti prasečí chřipce?

Pro Narkolepsie-pacienty není žádné vyléčení: většina jich až 40 krát za den spadne do hlubokého spánku. Stovky případů mají být následky po očkování proti prasečí chřipce v sezóně 2009/2010.

Milióny lidí se v EU nechaly po doporučení příslušných úřadů naočkovat. O to větší byl šok, když na očkovací látku Pandemrix padlo podezření: v srpnu 2010 informoval švédský úřad pro léčiva o případech narkolepsie po očkování u dětí a mladistvých.

Další analýzy v Finska, Irska, Francie a Anglie potvrdily podezření, že látka Pandemrix - v ojedinělých případech - může tuto spavou nemoc vyvolat, mezitím běží už procesy odškodňování. A to od úřadů, ne od výrobců.

"Nároky na odškodnění sice směřovaly k výrobci - farmaceutickému obru - GlaxoSmithKline (GSK)," říká advokát Peter Todd, který ve VB zastupuje 75 klientů, "ale koneckonců bude muset pro odškodnění nastoupit stát, protože látku doporučoval."

ZDROJ: FB - Eva Valentová
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSvoboda, to jméno mu dal osud   
Pridal tk Středa 25 listopad 2020 - 04:52:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vzpomínám si na známý citát jednoho pologramotného osvětáře z Černých baronů: „Kdo je hrdina, rozhodujeme my, strana!“ V té době komunisté rozhodovali o osudech mnoha válečných hrdinů. Ti šťastnější, co se vrátili domů, mnohdy si svého štěstí příliš neužili. Přišla nová persekuce. Dějiny se převracely, jak se těmto „osvětářům“ hodilo. Kácely se sochy, strhávaly pamětní desky, vytrhávaly se stránky z učebnic…

V těchto dnech si připomínáme 125.výročí narození generála Ludvíka Svobody (*25.11.1895). Jeho životní příběh, to je přímo scénář pro velkofilm hollywoodského střihu. Jeho kroniku života přesto dnes nikde nekoupíte... V Americe by praskaly kinosály i knihkupecké regály. Kolik statečnosti, ale i kolik úzkosti o svou rodinu, prožil generál Ludvík Svoboda. Bojoval na frontách první i druhé světové války. Za první světové války prošel bitvou u Zborova i Bachmače, bojoval na sibiřské magistrále. Po německé okupaci 15. března 1939 byl jedním z prvních, co odešli bojovat za svou vlast do zahraničí, stal se velitelem 1. československého armádního sboru v SSSR. Bojoval u Sokolova, Kyjeva, na Dukle, 6. října 1944 začal jeho sbor osvobozovat Československo, první slovenské vesnice. Jeho jméno bylo za války vyslovováno s nadějí a vírou, s jeho jménem byla spojována i vítězná cesta z Buzuluku do Prahy. Pro osvobozenou vlast byl symbolem svobody.

Návrat do vlasti mu připravil vedle radosti ze setkání se svou ženou a dcerou, které po celou dobu okupace byly v ilegalitě, i bolest nad ztrátou jediného syna Miroslava. Ten byl umučen v německém koncentračním táboře. Popraveni byli i další členové z jeho rodiny. Po osvobození přicházely i další rány osudu, včetně měsíčního věznění v roce 1952, ale i ztráty zaměstnání, stal se účetním v JZD v Hroznatíně na Vysočině. Až úsměvný je příběh o příjezdu N.S. Chruščeva, někdy kolem roku 1960, do Československa a o jeho dotazu po spolubojovníkovi L. Svobodovi…. A tak přes noc se šila generálská uniforma… Jak dalece je ten příběh 100% pravdivý nevím, ale patří k té podivné době…... Ve zlomovém roce 1968, tolik zásadním pro naší historii, šel Svoboda opět do boje. Byl zvolen prezidentem Československa… Opět tekly slzy, tekla i krev… Jeho jméno provolávaly statisícové davy v našich městech: „Se Svobodou za svobodu!“

Ti, co dnes obracejí dějiny, kácí pomníky, se chovají tak, jak ten pologramotný osvětář z Černých baronů. Ten byl směšný již v době, kdy vládla nad dějinami strana. Dnes jsou podobně směšní ti novodobí osvětáři, kteří by při prvním válečném výstřelu utekli do sklepa. Dokladem této zloby, nenávisti může být nedávné až vulgární vyjádření předního komentátora České televize na adresu Ludvíka Svobody, válečného hrdiny, nositele nejvyšších našich a zahraničních vyznamenání. Hrdiny, který viděl smrt v tisících podobách, ale i hrdiny, který Nadevše miloval svou vlast.

Přemysl Votava
Místopředseda strany Národní socialisté

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Pirátka“ Merkel! zuří Turci   
Pridal tk Středa 25 listopad 2020 - 04:42:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kontrola turecké nákladní lodi německou fregatou NATO u libyjských břehů má lítou dohru. „Pirátka“ Merkel! zuří turecké noviny s vyobrazením kancléřky jako pirátky. Turecká nedůtklivost zase jednou vypěnila a našla svůj hromosvod.

A to přesto, že se Erdoganovi vetováním rozkazu NATO podařilo NATOvskou kontrolu embarga zbraní zhatit a německé zásahové komando odvelet. Vytočený je ale Bundestag, který si nechce dát Erdoganem mýt hlavu a avizoval do Bruselu agendu projednání sankcí vůči Turecku.

Zdroj: https://www.krone.at/2283249

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2793 sec,0.1038 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,784kB